AES България продължава да гарантира сигурността на доставките на електроенергия

СТАРА ЗАГОРА ДНЕС – STZAGORA.NET
*
Компанията предприе необходимите мерки за ограничаване на риска за служителите си и за непрекъсваемост на производството

TEC AES Galabovo 6В ситуацията на извънредно положение в България, съоръженията на AES България – най-модерната топлоелектрическа централа в региона – ТЕЦ „ЕЙ И ЕС Гълъбово“ и най-големият ветроенергиен парк в страната – „Свети Никола“, работят в нормален режим, гарантирайки сигурността на доставките на електроенергия в България.

Въглищното стопанство на ТЕЦ „ЕЙ И ЕС Гълъбово“ е запълнено с въглища до максималния си обем, което гарантира производството на електроенергия при максимално натоварване на мощностите, съобщи изпълнителният директор „Експлоатация“ Тодор Бележков. Централата работи при ефективност на сероочистващите инсталации от над 97%.

„ЕЙ Е ЕС България“ е взела всички необходими мерки за осигуряването на здравето на служителите и подизпълнителите си, като е въвела и изпълнява пакет от мерки, насочени към минимизиране на възможността за разпространение на епидемията от коронавирус. Налични са и се използват надеждни дигитални системи, които дават възможност за работа от вкъщи за всички служители, чието естество на дейност позволява дистанционна работа.

На територията на обектите е преустановен достъпът на външни лица (чиято дейност не е критична за осигуряване на нормалната експлоатация). За момента няма данни за служители на компанията, засегнати от коронавируса. С цел допълнително намаляване на риска е разработен план, който да позволи непрекъснатост на производството дори при намален състав на служителите на компанията.

Ръководството на AES България вярва, че с общите усилия и разумното поведение на всеки един от нас, необичайната ситуация, пред която е изправено обществото ни, може да бъде преодоляна успешно. Нека бъдем по-силни заедно!

За ЕЙ И ЕС България
ЕЙ И ЕС присъства от 2001 г. в България и е най-големият инвеститор в енергийния сектор за последните 30 години с вложения, надхвърлящи 3,2 млрд. лева. ЕЙ И ЕС България е собственик на най-новата и модерна топлоелектрическа централа в Югоизточна Европа – ТЕЦ „ЕЙ И ЕС Гълъбово”, на Съоръжението за депониране на отпадъци от експлоатацията на централата край село Обручище, както и е мажоритарен собственик на ЕЙ И ЕС Гео Енерджи, която оперира най-големия в страната ветроенергиен парк – „Свети Никола”, край Каварна.
За да научите повече, посетете www.aes.bg. Последвайте ЕЙ И ЕС България във Facebook: @AESBG и Youtube: AES Bulgaria.

За ЕЙ И ЕС
Корпорацията ЕЙ И ЕС (NYSE:AES) е световна енергийна компания, която е включена в списъка Fortune 500. Ние осигуряваме достъпна и устойчива енергия в 14 страни чрез разнообразен портфейл от разпределителни компании, както и чрез топлоелектрически централи и проекти за възобновяеми енергийни източници. Нашите служители са отдадени на идеята да постигат високи оперативни резултати и да отговарят на променящите се нужди от енергия в света.
За да научите повече, посетете www.aes.com. Последвайте ЕЙ И ЕС в Twitter тук: @TheAESCorp.
#

бутон за социални мрежи


echo
Copyright © 2024 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн