Превишения на алармения праг на серния диоксид са регистрирани в три последователни часа в Гълъбово

СТАРА ЗАГОРА ДНЕС – STZAGORA.NET
*
Obgaz_protivogazРегистрирани са превишения на алармения праг за серен диоксид от мониторингов пункт за качеството на атмосферния въздух – Автоматична измервателна станция Гълъбово.

В 17:00, 18:00 и 19:00 часа на 14.03.2020 г. Автоматичната измервателна станция “Гълъбово” отчете превишения на праговата стойност в три последователни часа по показател серен диоксид.

– в 17:00 часа – 983.76 микрограма на куб. м.
– в 18:00 часа – 658.93 микрограма на куб. м.
– в 19:00 часа – 963.46 микрограма на куб. м.

Предприети са следните мерки: РИОСВ – Стара Загора е издала предписания на четирите топлоелектрически централи от комплекса „Марица-изток“, включително и втори такива, изискващи намаляване на емисиите на серен диоксид при експлоатацията на горивните инсталации, включително и намаляване товара на работещите към момента мощности.

Прогноза: наблюдава се тенденция на неустойчива атмосфера, създаваща предпоставки за задържане на високи концентрации на атмосферен замърсител серен диоксид в приземния атмосферен слой на гр. Гълъбово.

* * *
В 20.30 ч. от Гълъбово съобщиха, че необходимостта от предпазни мерки за населението в Гълъбово е отпаднала.

В резултат на предприетите от РИОСВ – Стара Загора мерки и реализираните от четирите ТЕЦ-а от комплекса „Марица-изток“ действия по редуциране на емисиите на серен диоксид, в 20:00 часа на 14.03.2020 г. от Автоматичната измервателна станция Гълъбово в гр. Гълъбово е отчетена стойност по показателя:

* 20:00 часа – 102.55 микрограма на куб. м.

Останалите Пунктове за мониторинг в област Стара Загора не отчитат превишения на контролираните показатели.

Дежурният екип от РИОСВ – Стара Загора продължава наблюдението на нивата на замърсителите от всички пунктове за мониторинг на територията на инспекцията.
#

бутони за споделяне


echo
Copyright © 2024 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн