Повече приходи за строителния бранш в Старозагорска област отчита НСИ

СТАРА ЗАГОРА ДНЕС – STZAGORA.NET
*
_NSIПо окончателни данни през 2018 г. приходите от дейността на строителните предприятия в област Стара Загора са 407.4 млн. лв., или с 9.5% повече спрямо 2017 година.

Приходите от ново строителство и подобрения са в размер на 363.9 млн. лв., като при жилищните сгради е отчетено увеличение с 10.0%, а при нежилищните сгради – с 9.0% спрямо предходната година.

Приходите от дейността на строителните предприятия за поддържане и текущ ремонт на жилищни и нежилищни сгради са 43.5 млн. лв., като спрямо 2017 г. нарастват с 14.1%. Относителният дял на приходите за поддържане и текущ ремонт на жилищни сгради е 11.6%, а на нежилищни сгради – 88.4%.

През 2018 г. приходите от сградно строителство в областта са 236.4 млн. лв., или с 10.2% повече спрямо предходната година. Относителният дял на приходите от строителство на жилищни сгради е 36.0%, а от строителство на нежилищни сгради – 64.0% от общите приходи от сградно строителство.

В област Стара Загора приходите от гражданско строителство/строителни съоръжения и конструкции се увеличават с 8.5% спрямо 2017 г. и достигат 171.0 млн. лева. Относителният дял на гражданското строителство е 42.0% от общите приходи на строителните предприятия.
65247157843

Методологични бележки

Обхват и източници на информация – обект на изследване са строителните предприятия, които са развивали стопанска дейност през отчетната година. Основен източник на информацията е формуляр „Справка за приходите на строителните предприятия по видове строителство“, включващ само отчетените приходи от строителна дейност.

Статистическото изследване за приходите на строителните предприятия по видове строителство осигурява информация за приходите от строителна дейност включваща извършеното жилищно, нежилищно и гражданско строителство. Посочват се данни за извършените строителни работи за ново строителство, подобрения и текущ ремонт.

Основните статистически показатели на годишното изследване са следните:

Приходи от строителна дейност – стойност на постъпленията от строителни и монтажни работи;

Ново строителство – изграждане на нов обект, независимо дали мястото, на което ще бъде построен преди това е било заето или не;

Подобрения – разширения, обновления вътре или по конструкцията, външни подобрения на сградите и основни изменения;

Текущ ремонт и поддържане – боядисване, подмяна на износени керемиди или покривни елементи и други;

Сградно строителство – строителството на жилищни и нежилищни сгради;

Гражданско строителство – ново строителство и подобрения на инженерно-строителни съоръжения, свързани със строителството на транспортната инфраструктура, тръбопроводи, електропроводи, далекосъобщителни линии и други.
#


сподели ме


echo
Copyright © 2020 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн