Стара Загора е домакин на първата Годишна среща на Националната рибарска мрежа

СТАРА ЗАГОРА ДНЕС – STZAGORA.NET
*
Nacionalna ribarska mrezha 209Lozana VasilevaПървата Годишна среща на Националната рибарска мрежа ще се проведе в Стара Загора на 18 февруари (вторник) от 10:00 часа в хотел „Мериан Палас“.

В Годишната среща ще участват представители на Министерство на земеделието, храните и горите. Темата е „Подготовка и провеждане на процедури за избор на изпълнители по ПМДР (Програмата за морско дело и рибарство) 2014-2020“.

Събитието ще бъде открито от д-р Лозана Василева, заместник-министър на земеделието, храните и горите и ръководител на Управляващия орган на ПМДР 2014-2020 (на снимката).

Годишната среща има за цел да подпомогне членовете на Националната рибарска мрежа и бенефициентите по ПМДР 2014-2020 при изпълнението на одобрени проекти по Програмата за морско дело и рибарство чрез предоставяне на практически насоки, обмяна на опит и дискутиране на въпроси, свързани с провеждането на процедури за избор на изпълнители.

По време на годишната среща ще бъдат представени и предстоящите приеми по Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 съгласно актуализираната индикативна годишна работна програма за 2020 г.

ПРОГРАМА:

10:00 часа – 10:30 часа Регистрация

10:30 часа – 10:45 часа Официално откриване на срещата от Ръководителя на УО на ПМДР 2014-2020 д-р Лозана Василева, Заместник-министър на земеделието, храните и горите и Ръководител на Управляващия орган на ПМДР 2014-2020

Предстоящи приеми по Програмата за морско дело и рибарство съгласно актуализираната индикативна годишна работна програма за 2020 г.

10:45 часа – 11:00 часа Представяне на Националната рибарска мрежа и целите на годишната среща
Представители на Звеното за управление на Националната рибарска мрежа

11:00 часа – 12:30 часа Формулиране вида и предмета на процедура за избор с публична покана.
Практически насоки при определяне условията за участие в процедурата. Обсъждане.

12:30 часа – 13:30 часа Обeдна почивка

13:30 часа –14:00 часа Практически насоки за изготвяне на техническа спецификация, съдържаща минимални технически изисквания към изпълнението при различни обекти на процедурата – доставки, строителство и услуги.

14:00 часа – 14:45 часа Формулиране на критерии за определяне на икономически най-изгодната оферта. Практически насоки за изготвяне на методика за оценка на офертите.

14:45 часа – 15:00 часа Въпроси и отговори

15:00 часа – 15:30 часа Кафе-пауза

15:30 часа – 16:00 часа Основни правила за разглеждане и оценка на офертите в процедурата за избор на изпълнител с публична покана. Сключване на договор с избрания изпълнител.

16:00 часа – 16:45 часа Видове нередности, подлежащи на финансови корекции, съгласно приложимото законодателство.

16:45 часа – 17:00 часа Често допускани грешки в процедурите за избор на изпълнител по реда на ЗОП и ПМС 160/2016 г. в проектни предложения по ПМДР 2014-2020 г.
Представители на Дирекция „Морско дело и рибарство“, МЗХГ

17:00 часа – 17:20 часа Дискусия

17:20 часа – 17:30 часа Закриване на годишната среща.
#

бутони към социални мрежи


echo
Copyright © 2024 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн