Д-р Златина Нанева: Проверяват ме за хоспис, какъвто нямам

СТАРА ЗАГОРА ДНЕС – STZAGORA.NET
*
D-r Zlatina Naneva 660_1Относно журналистически въпроси, свързани с публикуваната информация на сайта на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество за образувано производство по сигнал, че притежавам хоспис на територията на общината, Ви информирам, че не притежавам дялове и акции в търговското дружество, което управлява хосписа от 25 юли 2006 г.

Това е видно от Търговския регистър и е посочено в моя Декларация за имущество и интереси по чл. 35 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, която съм подала през 2018 г. в Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

Няма да правя изявения по темата до приключване на проверката.

Д-р Златина Нанева
Директор на РЗИ – Стара Загора
#


бутони за социални мрежи


echo
Copyright © 2020 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн