Старозагорецът проф. инж. Жеко Ганев получи първа награда за иновации от Националния конкурс “Сграда на годината 2019″

СТАРА ЗАГОРА ДНЕС – STZAGORA.NET
*
Жилищен комплекс Сити парк - юг, Варна

Проф. Жеко Ганев

Проф. Жеко Ганев

Проф. инж. Жеко Ганев, д.т.н., управител на старозагорската фирма „ЕЛФИ-ТЕХ“ ООД, получи първа награда за иновации на националния конкурс СГРАДА НА ГОДИНАТА 2019, съобщиха от Търговско-промишлената палата в Стара Загора. Оценената иновация е комплексна адаптивна инженерна инсталация за структурни и енергийни трансформации на минерална вода за водоснабдяване с физико-химично стабилизирана топла и студена вода и пасивна климатизация – охлаждане и отопление, на жилищен комплекс от закрит тип „Варна Сити парк-юг“, Варна (на първата снимка).

Инсталацията в комплекса осигурява чиста от химикали и хлор вода посредством сондаж с геотермална минерална вода с температурата на извличане 47*C от дълбочина 1960 м. Минералната вода се използва като питейна трапезна вода и като битова гореща вода.

Озонираната минерална вода e без наличие на хлор и сероводород, годна за ежедневна продължителна консумация при нулев риск за човешкото здраве. Обеззаразяването с озон избягва един много важен недостатък, срещан при използването на хлорни препарати – образуването на токсични съединения с неприятен мирис. След прилагане на иновацията на „ЕЛФИ-ТЕХ“ водата във „Варна Сити парк-юг“ е екологична и здравословна поради факта, че е обогатена с кислород и към нея не са привнесени химични вещества.

В основата на отоплението и охлаждането на комплекса стои отново водата, като всеки апартамент е оборудван с най-модерна и икономична система с индивидуално отчитане на вода и топлоенергия. Термопомпа замества изцяло климатика и парното при охлаждане и отопление на жилищата. Сградите са сертифицирани с енергиен клас А. Зелената енергия директно от природата ще намали значително сметките за бита на апартаментите в комплекса. Инсталацията в сградите също е изпълнена от старозагорската фирма „ЕЛФИ-ТЕХ“ ООД.

Част от иновативната инсталация - 1

Част от иновативната инсталация – 1

Част от иновативната инсталация - 2

Част от иновативната инсталация – 2

Проф. Жеко Ганев и неговият екип са пред завършване на уникална инсталация за физико-химично окисление на въглеводороди, в т.ч. и за утилизация на емисии от въглероден двуокис, което е световна новост. Разработката ще намери приложение в дружества от енергийния комплекс „Марица-изток“ и при други големи енергийни инсталации, с което ще помогне да се реши най-големият им проблем. Предвижда първо да бъде приложена в „ТЕЦ Марица-изток 2“ ЕАД.

„ЕЛФИ-ТЕХ“ ООД интензивно работи и по създаването и патентоването на иновационен микроканален ускорител. Съоръжението ускорява частици на нанониво, като са използвани микроканални въглеродни структури. Ускорените чрез него електрони създават квазиенергийни полета с възможност за генериране на електрически ток. Съоръжението е хай-тек постижение, без въздействие върху околната среда, над което фирмата работи повече от 20 години. Разработката е с голям ефект в областта на енергетиката и екологията.

Жеко Ганев е професор по електрофизика. Има множество патенти и основен принос за „вкарването” на озона като работеща технология в България за дистанционното измерване на замърсителите на околната среда и др. Работил е в БАН и в един от най-големите институти на Русия в областта на плазмената химия и физикохимията. Има две докторски дисертации в областта на нискотемпературната плазма и в оптикоелектрониката. От 29 години ръководи фирма за физико-химични водни технологии „ЕЛФИ-ТЕХ“ ООД – Стара Загора, която е произвела над 1100 физико-химични пречиствателни станции за страната и света.

„ЕЛФИ-ТЕХ“ ООД е с предмет на дейност електрохимия. В този широк диапазон влизат електрохимичното третиране на полимери, дървесина и текстил. От 1994 г. в дейността на фирмата се включва обработка и стабилизация на питейни води чрез електохимични технологии, а от 1998 г. тя се занимава и с пречистване на силно замърсени промишлени отпадъчни води. Технологиите, които фирмата разработва в областта на екологията, са базирани на електрохимични процеси, които създават възможности за задълбочено пречистване без използването на химични реагенти, както на питейни, така и на отпадъчни води. Дружеството разработва нови съоръжения за произвеждане на озон чрез студен електростимулационен синтез, който няма аналог в света. В дългосрочна перспектива фирмата е натрупала солиден научен и практически опит в прилагането на електрохимични високоенергийни технологии.

Проф. Жеко Ганев е член на Търговско-промишлена палата – Стара Загора, където завежда сектор “Иновации”.
#

бутони към социални мрежи


echo
Copyright © 2024 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн