На 1037 домакинства в Стара Загора ще бъдат заменени печките на дърва и въглища със съвременни отоплители

СТАРА ЗАГОРА ДНЕС – STZAGORA.NET
*
P1410903P1410904През октомври 2020 г. първите домакинства в Стара Загора, бенефициенти на национален проект за 16,7 млн. евро, ще са с подменени печки на дърва и въглища с по-съвременни отоплителни уреди, отговарящи на европейските изисквания. Сумата по проекта за Община Стара Загора е 1,5 млн. евро. Проектът „Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух“ е по програма LIFE 2014-2020 на Европейския съюз. Финансирането по нея 60% е безвъзмездно, от Еврокомисита, и 40% – от съответната община – Стара Загора (593 903 евро) и още 5: София, Бургас, Русе, Велико Търново и Монтана.

Това стана ясно по време на проведеното тази вечер в зала 1 на Община Стара Загора обществено обсъждане на проекта за алтернативните форми на отопление. Участие в обсъждането взеха зам.-кметът Йордан Николов, координаторът на проекта гл. експерт в отдел “Екология” Маргарита Георгиева,  Христина Петрова – директор на РИОСВ – Стара Загора и гл. експерт Динка Тодорова от същата институция, Мария Иванова от Регионалната здравна инспекция, Борислав Тафраджийски – член на Експертния център на програмата, Ваня Георгиева от „Овергаз“ АД, заинтересовани граждани и медии.

„Този проект е изключително важен за нашата община. Радвам се, че успяхме да се включим в него, защото темата за атмосферния въздух през последните години е основна. Това важи и за Стара Загора“, каза в началото на срещата ресорният зам.-кмет Йордан Николов. „Направихме много, за да подобрим качеството на въздуха в града, но тази програма надгражда нашите усилия. Тя дава възможност да бъдат заменени отоплителните уреди на над 1 000 домакинства с модерни такива, отговарящи на европейските изисквания“, допълни зам.-кметът.

По пилотната фаза от изпълнението на проекта, която ще започне през януари 2020 г., съвременни газови котли и радиатори, както и печки и котли на пелети ще получат 80 старозагорски домакинства от различните административни бюра. Те ще започнат да се отопляват с тях след година. В третата фаза до 2024 г. ще бъдат подменени отоплителните уреди на всички включени в програмата 1037 домакинства.

В първата, аналитичната фаза на проекта, която се изпълнява в момента и продължава 15 месеца, се прави подробно проучване на отоплението на домакинствата, като източник на замърсяване на въздуха и ще бъдат определени районите, в които подмяната на горивната база ще има най-голям ефект върху качеството на въздуха. Ще бъдат доставени и монтирани две стационарни мониторингови станции, които след приключването му ще станат собственост на общината и ще бъдат включени в Националната система за измерване на качеството на атмосферния въздух, която съществува и в момента. На база на събраните данни ще се разработи схема за преход към алтернативни форми на отопление на домакинствата.

IMG_6798През последната трета фаза в разстояние на 3 години и половина, до 2024-та, ще се направи същинският преход към алтернативни форми на битово отопление за 10 000 домакинства в страната (1037 в Община Стара Загора).

Целта на проекта е по-нататъшно подобрение на качеството на въздуха над постигнатото до момента ниво, като новите отоплителни уреди само в Старозагорската община ще намаляват с 1,4 тона годишно отделените фини прахови частици (ФПЧ 10).

Домакинствата ще кандидатстват за участие в проекта по целесъобразност, на конкурсни начала. Могат да участват отопляващите се на твърдо гориво, като с предимство ще бъдат домакинствата с малки деца и възрастни хора, които се нуждаят от продължително отопление през денонощието. Ще се гледа броят на членовете на домакинствата, както и енергийната ефективнос на жилището. Не могат да участват домакинства, които вече са получили еврофинансиране (респективно национално или общинско финансиране) за закупуване на климатици, съвременна дограма и др. Разписани са и други критерии за определяне на крайните бенефициенти чрез състезателен подбор.

Желаещите за включване в проекта подават заявление (ще бъде посочено къде точно в Общината ще става това), следва етап на оценка на заявленията, одобряване на участниците в проекта и сключване на договори. Старите отоплителни уреди задължително се демонтират и се предават за рециклиране чрез упълномощената за целта общинска структура.

Алтернативните отоплителни уреди, които ще бъдат получени от бенефициентите по проекта, ще бъдат с 5-годишен гаранционен период. През това време домакинството трябва да предоставя достъп до тях за проверка на състоянието им. Профилактиката на уредите през първата година ще е безплатна.

По проекта няма да се финансира изграждането на връзки към газовите и централните отоплителни мрежи и друга инфраструктура и оборудване, които са собственост на съответните фирми, предоставящи услугата, както и свързаните с тях такси.

Отоплителните уреди ще бъдат предоставяни на домакинствата от общината срещу определени задължения, чрез договор за ползване за период от 5 години, след което ще се прехвърлят на домакинството.

P1410906Домакинствата ще бъдат инспектирани през 5-годишния период, ще предоставят информация за разходите при експлоатация на уредите, активно ще рекламират схемата на техни съседи, приятели и други лица, а прехвърлянето на собственост може да влезе в сила едва след подписването на нов договор между общината и новия собственик за поддръжка на оборудването, инсталирано по време на изпълнението на проекта, и всички други задължения по договора.

Всички критерии и документи, както и разяснения към тях, са достъпни в електронната страница на програмата – www.lifeipcleanair.eu
#mmpoсподеляне на връзка


echo
Copyright © 2020 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн