Обучение на кандидати за приемни родители се проведе в Стара Загора

СТАРА ЗАГОРА ДНЕС – STZAGORA.NET
*
Priemna grizhaОбучение на кандидати за приемни родители се проведе в сградата на Центъра за обществена подкрепа в Стара Загора. В рамките на осем работни дни семействата, заявили желание да отглеждат приемни деца, бяха обучавани по теми, свързани със същността на приемната грижа, спецификите на децата в риск, тяхното развитие и особености, работата с биологични родители, законовата уредба в България, обуславяща приемната грижа и др. Обучението се проведе в периода 07.10-23.10.2019 г., като самият курс на обучение се провежда под формата на групови сесии, при които се използват интерактивни методи като ролеви игри, презентации, дискусии, анализ на казуси, работа в малки групи, прожекция на филми.

В обучението взеха участие семейства от общини Мъглиж, Чирпан и Стара Загора. Всички те кандидатстват за професионални приемни родители и имат желание да се грижат за деца в ранна възраст, а едно от семействата е готово да отвори дома си и за новородено бебе. Обучението на кандидатите е част от процедурата по проучване, която трае точно 4 месеца. В рамките на този период освен че преминават през обучението, семействата минават и процес на проучване, който се извършва от социалните работници от Областния екип по приемна грижа. Финалът на проучването за кандидатите е преминаването през Комисия по приемна грижа, която съответно одобрява или не одобрява кандидатите за приемни родители.

Област Стара Загора е една от 28-те области в страната, включени в Проект „Приеми ме 2015“, развиващ социалната услуга „Приемна грижа“ в страната. 51 са действащите професионални приемни семейства в Област Стара Загора към момента. Всички професионални приемни семейства са финансово обезпечени в периода, в който полагат грижи за приемното дете.

Всеки желаещ да кандидатства или да получи повече информация може да се обърне към Областния екип по приемна грижа: за Стара Загора – ул. „Христо Ботев“ 205, тел. 0897 653 524, за Казанлък – ул. „Войнишка“ 25, тел. 0878 799 373.
#споделяне на връзка


echo
Copyright © 2020 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн