Обучават служители от Мини “Марица-изток” за първа долекарска помощ на работното място


СТАРА ЗАГОРА ДНЕС – STZAGORA.NET
*
25-10-19-3В периода 16-18 октомври 2019 г. 20 служители на „Мини Марица-изток” ЕАД преминаха обучение по първа долекарска помощ на работното място. Обучителният курс се проведе в Националния учебен център на Българския червен кръст в с. Лозен.

Националният учебен център е специализирана база на БЧК за професионално обучение. Лицензиран е от Националната агенция за професионално образование и обучение, а програмите за обучение са сертифицирани за качество от Европейския референтен център по първа помощ – Париж, Франция.

Обучение по първа долекарска помощ на работното място преминаха новоназначените членове на санитарните дружинки в дружеството и обучените през 2014-та година. Курсът включваше базова програма, теоретични казуси, дискусии, аудиовизуални средства, демонстрации, симулации и практически упражнения по отделни техники.

Курсистите придобиха знания и умения за необходимите действия при различни здравословни състояния и травми, видовете реакции при инциденти както на работното място, така и в бита, при производствени аварии и бедствия.

На 21 и 22 октомври поддържащо обучение по първа долекарска помощ на работното място преминаха членовете на санитарните дружинки от рудник „Трояново-1” и рудник „Трояново-3”, а на 28 и 29 октомври обучение ще преминат санитарните дружинки от рудник „Трояново-север” и Управлението на Мините. Поддържащото специализирано обучение се провежда в ПС „Марица-изток” от ръководителите на службите по трудова медицина в дружеството.

Ефективното обучение по първа долекарска помощ доказано намалява не само последствията от инцидентни, но и самия риск от възникването им. Правилната и навременна първа помощ може да спаси човешки живот.
#


бутон за споделяне


echo
Copyright © 2020 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн