Отпадна необходимостта от предпазни мерки за населението в Гълъбово

Разписание - градски транспорт >>>>
СТАРА ЗАГОРА ДНЕС – STZAGORA.NET
*
Galabovo-20В резултат на предприетите от РИОСВ – Стара Загора мерки и реализираните от четирите ТЕЦ от комплекса „Марица изток“ действия по редуциране на емисиите на серен диоксид в 18:00 часа на 20.10.2019 г. от Автоматичната измервателна станция Гълъбово в гр. Гълъбово са отчетени стойности по показателя серен диоксид:

* в 18:00 часа – 240.21 микрограма на куб. м.

Във връзка с това РИОСВ – Стара Загора уведомява, че отпада необходимостта за предприемане на предпазни мерки от населението. Останалите пунктове за мониторинг на въздуха в област Стара Загора не отчитат превишения на нормите по контролираните показатели. Дежурния екип от РИОСВ – Стара Загора продължава наблюдението на нивата на замърсителите от всички пунктове за мониторинг на територията на инспекцията.
#gerb

бутон за споделяне


echo
Copyright © 2024 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн