Комплексът за социални услуги за деца и семейства в Стара Загора навърши 14 години

СТАРА ЗАГОРА ДНЕС – STZAGORA.NET
*
Komplex za socialni uslugiПрез октомври Комплексът за социални услуги в Стара Загора навършва 14 години от своето основаване. За този период в него са били подкрепени над 6000 деца и семейства, които са имали трудности. Около 400 от тях – майки и деца, са ползвали услуги по настаняване в Звено “Майка и бебе”. Повече от 90 специалисти и 60 доброволци са работили за повишаване на благополучието на семействата, потърсили помощ. Над 1000 са дарителите, помогнали през годините в различни инициативи. Средно месечно близо 150 деца и възрастни ползват услуги в комплекса.

Мисията на Комплекса за социални услуги е да бъде сигурно, дружелюбно, отворено и подкрепящо място за деца и родители. Хората, които ползват услугите му, често срещат трудности, преминали са или преминават през различни страдания. Екипът се стреми да им помогне да върнат достойнството си, да открият ресурсите в себе си, в близките си, в институциите, за да продължат напред.

Усилията на екипа на комплекса продължават да са насочени към развиване на уменията и капацитета за родителстване на родните семейства. Зад всички цифри стоят десетки хиляди часове в търсене на решения в най-добрия интерес на децата. Тази работа остава невидима за обществото ни, което е разкъсвано от манипулации и популизъм към момента по отношение на социалната работа и подкрепа за семействата в България! Нашият призив към родителите е – не се поддавайте на спекулации за родителстването, имайте критично мислене към публикации в социалните мрежи, свързани с „отнемането на деца”, сверявайте източниците си на информация, търсете хората, работещи на терен, които най-добре отразяват действителността. Оставаме отворени за дискусии, срещи и обсъждане по темите, които ви вълнуват.

Потърсете ни!
042 660 328, бул. „Христо Ботев” 205, Стара Загора

Повече информация за комплекса:
КСУДС предлага пакет от услуги, предназначени за деца и семейства, с цел провеждане на деинституционализация, предотвратяване на изоставянето на децата и настаняването им в специализирани институции, реинтеграция, подготовка в умения за независим живот и социална интеграция на деца от институционална грижа, превенция на насилието и отпадане от училище, оценяване, обучение и подкрепа на приемни родители и осиновители, консултиране и подкрепа на деца с поведенчески проблеми и прояви.

Организацията, която управлява комплекса, е Фондация „Мисия Криле”, която е лицензирана към Държавната агенция за закрила на детето и регистрирана в Агенцията за социално подпомагане за предоставяне на услуги в Центъра за обществена подкрепа и звено „Майка и бебе”.

Комплексът за социални услуги за деца и семейства в Стара Загора включва:

* Център за обществена подкрепа на деца и семейства, който предоставя пакет от социални услуги, насочени към предотвратяване на изоставянето на деца и настаняването им в специализирани институции, реинтеграция и подготовка на децата от институционална грижа за независим и достоен живот, подкрепа на приемни родители и осиновители, превенция на насилието, отпадането от училище и подкрепа на деца с поведенчески проблеми и прояви.

* Звено „Майка и бебе” – услугата предоставя подслон и подкрепа на майки, при които по социални, психологически или медицински причини има риск от изоставяне на детето. Материалните условия са близки до семейните и животът е организиран на принципа на най-близко съответствие до дома, до естествените условия.

ДИАНА ДИМОВА,
Директор КСУДС – Стара Загора
#

бутон за споделяне


echo
Copyright © 2024 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн