Пожаро-тактическо занятие в рудник “Трояново-1“ на Мини Марица-изток

СТАРА ЗАГОРА ДНЕС – STZAGORA.NET
*
0K3A6761В рамките на седмицата, посветена на професионалния празник на служителите на Национална служба “Пожарна безопасност и защита на населението” от 9 до 14 септември, Районната служба Пожарна безопасност и защита на населението (РСПБЗН) при „Мини Марица-изток” ЕАД проведе пожаро-тактическо занятие в рудник “Трояново-1“. От Втора зона в архива на рудника автоматично беше подаден сигнал за възникнал пожар чрез инсталираната в началото на тази година нова пожаро известителна система, съобразена с изискванията на Закона за защита на личните данни.

Архивохранилищата и сървърните помещения са с високо ниво на риск и на защита, завишен е контролът на достъп, на пожароизвестяване, на пожарогасене и на режима на евакуация. След автоматичното известяване от системата от датчици и сигнала подаден от служител на архива пристигнаха пожарна кола и линейка. Междувременно електрозахранването беше изключено. В нормативните шест минути служителите от сградата се евакуираха на сборния пункт, пред управлението на рудник“Трояново-1“. Отговорниците по пожарна безопасност, които следят за евакуацията, докладваха дали има останали в сградата. Беше прекъснат изпит по търговска експлоатация във връзка с провеждането на пожаро-тактическото занятие. Единственото неевакуирано лице беше изведено от оборудваните с апарати пожарникари и му беше дадена първа помощ. Пожарът беше овладян без да бъдат допуснати щети. Служителите на РСПБЗН и отговорните лица от рудника подписаха протокол за извършената оперативно-тактическа дейност според предписанията и противопожарните разпореждания.

Занятието продължи с обобщението на ръководителя на отдел ЗБУТ в рудника Илия Илиев за специален акцент, който се поставя в инструктажите по безопасни условия на труд върху първата долекарска помощ и евакуацията от място с възникнал пожар. Преди всичко е грижата за живота на хората и затова първо се евакуират бедстващите, гаси се и след оглед за нивото на безопасност се определя режима на достъп. Главен инспектор здраве и безопасност при работа Деян Димов демонстрира работа с различни видове пожарогасители, за да припомни наученото при предишни тренировъчни занятия. Ръководителят на РСПБЗН при „Мини Марица-изток” ЕАД Иван Иванов благодари на участниците в пожаро-тактическото занятие за експедитивността и навременната евакуация и подчерта необходимостта от основни познания за спецификата на видовете пожарогасители.

Малко преди занятието кметът на село Трояново Калоян Колев благодари на управителя на рудник „Трояново-1“ Милен Манов за навременната и ефективна намеса на пожарната служба в рудника при възникнал пожар в началото на седмицата- в дома на двама възрастни и трудно подвижни хора, чиито живот и имущество са спасени. Един от многото реални резултати от съвместната професионална дейност на пожарникарите и превантивните решения на мениджърския екип на „Мини Марица-изток” ЕАД за приоритетни инвестиции в пожарообезопасяването.

0K3A67340K3A6772
#nocбутони към социални мрежи


echo
Copyright © 2020 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн