Над 4000 домакинства в Старозагорска област ще получат целева помощ от 465,90 лв. за отопление през зимата

СТАРА ЗАГОРА ДНЕС – STZAGORA.NET
*
Близо 20 000 вземат помощи за деца, над 23 000 – за увреждания.
Информация от Регионална дирекция за социално подпомагане – Стара Загора
*
Socialno podpomagane agencia znak 255Месечни помощи по чл. 9 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане
Броят на лицата и семействата, подпомогнати с месечна помощ по чл. 9 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане за юли 2019 г. общо за област Стара Загора е 935.

Целева помощ за отопление
Заявления-декларации за отпускане на целева помощ за отопление за отоплителен сезон 2019-2020 г. се приемат в Дирекциите „Социално подпомагане“ по настоящ адрес на лицата от 1 юли до 31 октомври 2019 г.

Предприети са мерки, за да не се допусне отпадане на хора от енергийно подпомагане поради увеличението на пенсиите от 1 юли с 5,7 на сто. С промените в нормативната уредба е разширен и обхватът на подпомаганите хора и семейства чрез увеличаване на индивидуалните коефициенти за достъп до целевата помощ. Най-голямо е увеличението за рисковите групи – възрастните хора и особено онези от тях, които живеят сами, хората с увреждания и родителите, отглеждащи сами децата си, включени в образователния процес.

Общата стойност на помощта, която се изплаща от Агенцията за социално подпомагане за периода 1 ноември 2019 г. – 31 март 2020 г. е 465,90 лв., повишена с 91,75 лв. спрямо целевата помощ за предходния отоплителен сезон.

Подадените заявления-декларации за отпускане на целева помощ за отопление общо за област Стара Загора към 23.08.2019 г. са 4787 на брой, в това число издадени заповеди за отпускане на целевата помощ 3457. Отказани 381 заявления, в процес на обработка са 949. Най-голям е броят на подадените заявления от лица и семейства с настоящ адрес в община Стара Загора – 1139, следват: община Чирпан – 788, община Казанлък – 502, община Мъглиж – 443, община Гурково – 409, община Братя Даскалови – 398, община Николаево – 358, община Раднево – 341, община Гълъбово – 200, община Павел баня – 194, община Опан – 15.

Закон за семейни помощи за деца
Общо за област Стара Загора са начислени помощи по Закона за семейни помощи за деца за юли 2019 година на 19 595 семейства.

Заявления-декларации за отпускане на целева помощ за първокласници по реда на чл. 10а от Закона за семейни помощи за деца се подават в Дирекциите „Социално подпомагане“ по настоящ адрес след записване на детето в първи клас, като крайният срок е 15 октомври 2019 г. Размерът на помощта е 250 лв. Нов момент е изплащането на еднократната помощ за ученици, записани в първи клас, на два пъти – половината от размера на помощта се изплаща или предоставя след влизане в сила на заповедта за отпускането й; другите 50% от размера на помощта се изплащат или предоставят в началото на втория учебен срок, ако детето продължава да учи.

Броят на подадените заявления-декларации за отпускане на еднократна помощ за първокласници по реда на чл. 10а от Закона за семейни помощи за деца общо за област Стара Загора към 23.08.2019 г. е 1048, от тях на 951 са издадени заповеди за отпускане на помощта, 37 са отказани, в процес на обработка са 60.

Закон за хората с увреждания
Общо за област Стара Загора е начислена месечна финансова помощ за юли 2019 г. на 23 089 лица с увреждания.
#gerb

сподели ме


echo
Copyright © 2024 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн