Ремонт в подстанция „Чирпан“ на Електроенергийния системен оператор (ЕСО)

СТАРА ЗАГОРА ДНЕС – STZAGORA.NET
*
EVN_ER_JUGВ Електроразпределение Юг е постъпила информация за извършване на планов ремонт в подстанция „Чирпан“, собственост на Електроенергийния системен оператор (ЕСО). Ремонтните дейности се извършват от ЕСО. В тази връзка са възможни кратковременни смущения в електроснабдяването за клиентите в района на община Чирпан, Първомай и съседни общини.

Кратковременните прекъсвания на електрозахранването на подстанция Чирпан“ са от смущения по захранващия електропровод 110 kV (киловолта), собственост на ЕСО.

Електроразпределение Юг оказва необходимото съдействие на ЕСО за оперативните превключвания по мрежата. От името на Електроразпределение Юг вече са предприети възможните технически мерки по мрежи средно и ниско напрежение за минимизиране на създаденото неудобство.
#

бутон за споделяне


echo
Copyright © 2020 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн