Предварителен график за миене на улиците в Стара Загора 15-19 юли 2019 г.

СТАРА ЗАГОРА ДНЕС – STZAGORA.NET
*
Miene na ulici 400Понеделник, 15.07.2019 г.
1 ул. „Иван Вазов“ от ул. „Хан Аспарух“ до ул. „Ангел Кънчев“
2 ул. „Христина Морфова“ от ул. „Иван Вазов“ до бул. „Крайречен“
3 ул. „Генерал Столетов“ от ул. „Любен Каравелов“ до бул. „Крайречен“
4 ул. „Св. Богородица“ от ул. „Генерал Столетов“ до ул. „Св. Княз Борис“
5 ул. „П. Р. Славейков“ от ул. „Генерал Столетов“ до ул. „Св. Княз Борис“
6 ул. „Любен Каравелов“ от ул. „Генерал Столетов“ до ул. „Св. Княз Борис“
7 ул. „Евлоги Георгиев“ от ул. „Генерал Столетов“ до ул. „Граф Н. Игнатиев“
8 ул. „Стефан Караджа“ от ул. „Генерал Столетов“ до ул. „Граф Н. Игнатиев“
9 ул. „Христо Смирненски“ от ул. „Генерал Столетов“ до ул. „Граф Н. Игнатиев“
10 ул. „Ангел Кънчев“ от ул. „Генерал Столетов“ до ул. „Граф Н. Игнатиев“
11 ул. „Българско опълчение“ от ул. „Генерал Столетов“ до ул. „Граф Н. Игнатиев“
12 ул. „Граф Н. Игнатиев“ от бул.„Св.Патриарх Евтимий“ до ул. „П. Р. Славейков“

Вторник, 16.07.2019 г.
1 ул. „Граф Н. Игнатиев“ от ул. „Любен Каравелов“ до бул. „Крайречен“
2 ул. „Св. Кирил и Методий“ от ул. „Граф Н. Игнатиев“ до ул. „Св. Княз Борис“
3 ул. „Евлоги Георгиев“ от ул. „Граф Н. Игнатиев“ до ул. „Св. Княз Борис“
4 ул. „Стефан Караджа“ от ул. „Граф Н. Игнатиев“ до ул. „Св. Княз Борис“
5 ул. „Христо Смирненски“ от ул. „Граф Н. Игнатиев“ до ул. „Св. Княз Борис“
6 ул. „Ангел Кънчев“ от ул. „Граф Н. Игнатиев“ до ул. „Св. Княз Борис“
7 ул. „Св. Климент Охридски“ от ул. „Граф Н. Игнатиев“ до ул. „Св. Княз Борис“
8 ул. „Българско опълчение“ от ул. „Граф Н. Игнатиев“ до ул. „Св. Княз Борис“
9 ул. „Антон Марчин“ от ул. „Граф Н. Игнатиев“ до ул. „Св. Княз Борис“
10 ул. „Подполковник Калитин“ от ул. „Граф Н. Игнатиев“ до ул. „Св. Княз Борис“
11 ул. „Стефан Сливков“ от ул. „Граф Н. Игнатиев“ до ул. „Св. Княз Борис“
12 ул. „Св. Княз Борис“ от бул.„Св.Патриарх Евтимий“ до бул. „Крайречен“
13 ул. „Св. Богородица“ от ул. „Генерал Столетов“ до ул. „Св. Княз Борис“
14 ул. „Св. Кирил и Методий“ от ул. „Св. Княз Борис“ до бул. „Цар Симеон Велики“
15 ул. „Любен Каравелов“ от ул. „Св. Княз Борис“ до бул. „Цар Симеон Велики“
16 ул. „Евлоги Георгиев“ от ул. „Св. Княз Борис“ до бул. „Цар Симеон Велики“
17 ул. „Стефан Караджа“ от ул. „Св. Княз Борис“ до бул. „Цар Симеон Велики“
18 ул. „Христо Смирненски“ от ул. „Св. Княз Борис“ до бул. „Цар Симеон Велики“
19 ул. „Ангел Кънчев“ от ул. „Св. Княз Борис“ до бул. „Цар Симеон Велики“
20 ул. „Българско опълчение“ от ул. „Св. Княз Борис“ до бул. „Цар Симеон Велики“
21 ул. „Антон Марчин“ от ул. „Св. Княз Борис“ до бул. „Цар Симеон Велики“
22 ул. „Подполковник Калитин“ от ул. „Св. Княз Борис“ до бул. „Цар Симеон Велики“
23 ул. „Стефан Сливков“ от ул. „Св. Княз Борис“ до бул. „Цар Симеон Велики“

Сряда, 17.07.2019 г.
1 бул. „Цар Симеон Велики“ от бул.„Св.Патриарх Евтимий“ до бул. „Крайречен“
2 ул. „Кольо Райнов“ от ул. „Св. Княз Борис“ до бул. „Цар Симеон Велики“
3 ул. „Св. Богородица“ от бул. „Цар Симеон Велики“ до ул. „Генерал Гурко“
4 ул. „П. Р. Славейков“ от бул. „Цар Симеон Велики“ до ул. „Генерал Гурко“
5 ул. „Св. Кирил и Методий“ от бул. „Цар Симеон Велики“ до ул. „Генерал Гурко“
6 ул. „Любен Каравелов“ от бул. „Цар Симеон Велики“ до ул. „Генерал Гурко“
7 ул. „Евлоги Георгиев“ от бул. „Цар Симеон Велики“ до ул. „Генерал Гурко“
8 ул. „Стефан Караджа“ от бул. „Цар Симеон Велики“ до ул. „Генерал Гурко“
9 ул. „Христо Смирненски“ от бул. „Цар Симеон Велики“ до ул. „Генерал Гурко“
10 ул. „Ангел Кънчев“ от бул. „Цар Симеон Велики“ до ул. „Генерал Гурко“
11 ул. „Българско опълчение“ от бул. „Цар Симеон Велики“ до ул. „Генерал Гурко“
12 ул. „Антон Марчин“ от бул. „Цар Симеон Велики“ до ул. „Генерал Гурко“
13 ул. „Подполковник Калитин“ от бул. „Цар Симеон Велики“ до ул. „Генерал Гурко“
14 ул. „Стефан Сливков“ от бул. „Цар Симеон Велики“ до ул. „Христо Ботев“
15 ул. „Генерал Гурко“ от бул.„Св.Патриарх Евтимий“ до ул. „Подполковник Калитин“

Четвъртък, 18.07.2019 г.
1 ул. „Св. Богородица“ от ул. „Генерал Гурко“ до ул. „Христо Ботев“
2 ул. „П. Р. Славейков“ от ул. „Генерал Гурко“ до ул. „Христо Ботев“
3 ул. „Любен Каравелов“ от ул. „Генерал Гурко“ до ул. „Христо Ботев“
4 ул. „Стефан Караджа“ от ул. „Генерал Гурко“ до ул. „Христо Ботев“
5 ул. „Ангел Кънчев“ от ул. „Генерал Гурко“ до ул. „Христо Ботев“
6 ул. „Св. Климент Охридски“ от ул. „Генерал Гурко“ до ул. „Христо Ботев“
7 ул. „Българско опълчение“ от ул. „Генерал Гурко“ до ул. „Христо Ботев“
8 ул. „Антон Марчин“ от ул. „Генерал Гурко“ до ул. „Христо Ботев“
9 ул. „Подполковник Калитин“ от ул. „Генерал Гурко“ до ул. „Христо Ботев“
10 ул. „Христо Ботев“ от бул.„Св.Патриарх Евтимий“ до бул. „Славянски“
11 ул. „Св. Богородица“ от ул. „Христо Ботев“ до ул. „Братя Жекови“
12 ул. „П. Р. Славейков“ от ул. „Христо Ботев“ до ул. „Братя Жекови“
13 ул. „Св. Кирил и Методий“ от ул. „Христо Ботев“ до ул. „Братя Жекови“
14 ул. „Любен Каравелов“ от ул. „Христо Ботев“ до ул. „Братя Жекови“
15 ул. „Стефан Караджа“ от ул. „Христо Ботев“ до ул. „Братя Жекови“
16 ул. „Ангел Кънчев“ от ул. „Христо Ботев“ до ул. „Братя Жекови“
17 ул. „Братя Жекови“ от бул.„Св.Патриарх Евтимий“ до ул. „Ангел Кънчев“
18 ул. „П. Р. Славейков“ от ул. „Братя Жекови“ до бул. „Славянски“
19 ул. „Св. Кирил и Методий“ от ул. „Братя Жекови“ до бул. „Славянски“
20 ул. „Любен Каравелов“ от ул. „Братя Жекови“ до бул. „Славянски“
21 ул. „Стефан Караджа“ от ул. „Братя Жекови“ до бул. „Славянски“
22 ул. „Ангел Кънчев“ от ул. „Братя Жекови“ до бул. „Славянски“
23 ул. „Българско опълчение“ от ул. „Христо Ботев“ до бул. „Славянски“
24 ул. „Антон Марчин“ от ул. „Христо Ботев“ до бул. „Славянски“
25 ул. „Подполковник Калитин“ от ул. „Христо Ботев“ до бул. „Славянски“
26 бул. „Славянски“ от бул. „Никола Петков“ до бул. „Св. П. Евтимий“

Петък, 19.07.2019 г.
1 бул. „Никола Петков“ от бул. „Славянски“ до бул. „Цар Симеон Велики“
2 Част от пътен възел ДЗУ
3 ул. „Родопи“ от ул. „Даскал П. Иванов“ до бул. „Цар Симеон Велики“
4 бул. „Цар Симеон Велики“ от бул. „Крайречен“ до бул. „Никола Петков“

При неблагоприятни метеорологични условия и настъпване на други непредвидени ситуации предварителният график може да бъде променен.
#

бутони за социални мрежи


echo
Copyright © 2022 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн