ЦССЗМ-Стара Загора: На Слънцето се появи първата група петна от новия 25-ти слънчев цикъл

СТАРА ЗАГОРА ДНЕС – STZAGORA.NET
*
6554Слънчевата активност през последното денонощие беше много ниска. Средното ниво на слънчевия рентгенов поток е около A7.Бяха регистрирани общо 5 импулсни суб-изригвания от мощностния клас B, сред които най-значимото беше с мощностен показател ~B3.8. Техен източник беше нова активна област в южното полукълбо на Слънцето. През последните 24 часа не са наблюдавани изхвърляния на коронална маса (CME) по посока към Земята.

На слънчевия диск се вижда една нова група петна. Тя е в южното полукълбо, близо до югоизточния край на слънчевия диск и приблизително на 25 градуса хелиографска ширина. Магнитната й полярност е характерна за 25-я слънчев цикъл (SC25) в южното полукълбо на Слънцето. Засега новата активна област няма официален номер. Както вече бе посочено, тя проявява много слаба еруптивна активност в рамките на B-диапазона. Няма потенциални източници за изригвания от средния мощностен клас M, за големи изригвания от клас X, както и за протонни (СЕЧ) ерупции.

Почти е сигурно, че принадлежността на новата активна област към SC25 ще бъде потвърдена от Центъра за прогнози на космическото време в Боулдър. Въпреки това обаче не бива да се счита, че с това събитие SC24 е приключил и вече е достигнат моментът на минимум на слънчевия петнообразувателен цикъл. Определянето на момента на слънчевия минимум се прави въз основа на математически анализ на изгладените данни за Международното число на слънчевите петна (SN). Все още е възможно да се образуват активни области от SC24 близо до слънчевия екватор и те да съществуват едновременно с активните области от новия SC25, които се формират на по-високи ширини ( между 20 и 30 градуса северна или южна ширина). Точното определяне на момента на минимума между SC24 и SC25 по наше мнение ще бъде възможно най-рано към края на 2020 или началото на 2021 година.

На снимката: Нова активна област в южното полукълбо на Слънцето, която e магнитната полярност на слънчев цикъл 25 (SC25)

Борис Комитов,
Център за слънчев и слънчево-земен мониторинг
Стара Загора

#

социални мрежи


echo
Copyright © 2020 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн