От 8 юли започва приемът на документи за съдебни заседатели в Стара Загора

СТАРА ЗАГОРА ДНЕС – STZAGORA.NET
*
Sadat-2Общинският съвет в Стара Загора открива процедура за определяне на 48 съдебни заседатели за Районния съд, като най-малко 10% от тях трябва да са с квалификация в областта на педагогиката, психологията и социалните дейности.

От 8 юли до 8 август всеки работен ден от 9.00 до 16.30 часа кандидатите могат да подават документи в деловоството на Община Стара Загора.

За съдебен заседател може да бъде избран дееспособен български гражданин, който е на възраст от 21 до 68 години и има настоящ адрес в общината, която попада в рамките на съдебния район на съда, за който кандидатства, както и завършено най-малко средно образование.

Кандидатите не трябва да са осъждани за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията, както и да не страдат от психически заболявания.

Не се допускат лица, които са съдебни заседатели в друг съд, общински съветници от съдебния район, работещи в съд, прокуратура, следствени органи и МВР или в системата за национална сигурност, намиращи се в съдебния район, както и участници в ръководства на политическа партия, коалиция или организация с политически цели.

Всички необходими документи са достъпни в сайта на Община Стара Загора, в секция “Обявления на Общинския съвет”.
#


социално споделяне


echo
Copyright © 2020 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн