Отворено писмо до социалния министър за връщане на отнето дете в София след сигнал на скандално известния телефон 116-111

СТАРА ЗАГОРА ДНЕС – STZAGORA.NET
*
ГРУПА-ИНИЦИАТИВА “ГРАЖДАНИ СРЕЩУ СТРАТЕГИЯТА ЗА ДЕТЕТО 2019-2030 г.”

ДО МИНИСТЪРА НА ТРУДА И
СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ГОСПОДИН БИСЕР ПЕТКОВ

ОТВОРЕНО ПИСМО

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР,

На 28 юни 2019 г., петък, пред дирекция „Социално подпомагане” – Красно село, гр. София, се състоя протест под надслов “Върнете отнетото дете” към общите протести на нашата група-инициатива “Граждани срещу Стратегията за детето 2019-2030 г.” Протестът беше свързан с отнето дете след сигнал на телефона на фондация “Асоциация Анимус” – 116-111, който както знаете е международен и се използва и от печално известната норвежка организация „Барневерн”. Детето е отнето без никаква работа по случая със семейството.

В момента тече съдебна процедура по обжалване заповедта за отнемане. До настоящият момент НЕ Е УСТАНОВЕНО НАСИЛИЕ от страна на родителите върху детето. То осъзнава своята грешка, че се е обадило на въпросния телефон и заявява желанието си да се върне при майка си.

Социалните работници обаче до момента не се съобразяват с неговото желание, което би трябвало да представлява висшият интерес на детето и то все още се намира в ЦНСТ “Вълшебство” София. По решение на Министерски съвет № 277/24.04.2018 г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2019г. за ЦНСТ/ Младежи без увреждания субсидията е 10 913 лв. и явно става въпрос за усвояването на тези пари.

Детето е споделяло, че е жертва на психически тормоз и е очевидец на физически тормоз спрямо другите деца в центъра от страна на персонала.

Успяхме да се срещнем с работещите по случая в дирекция “Социално подпомагане” – Красно село, гр. София. Първоначално социалните работници пожелаха да говорят само с майката на детето, но при многократно настояване от наша страна да присъстваме, с цел да не се манипулира информацията, те се съгласиха.

По време на срещата държанието от тяхна страна беше агресивно и арогантно към нас, което е недопустимо.

На запитването защо детето е отнето без установено насилие и работа със семейството получихме отговор, че според тяхната субективна преценка въпросното дете е в риск.

Обяснихме, че детето се оплаква от тормоз в дома, а те заявиха, че то не може да прецени правилно дали това е така или не. Зададен бе въпрос защо в една ситуация възприемат информацията от детето като достоверна, а в друга не. Отговор нямаше, а и не може и да има. Възмути ни двойният стандарт на тълкуване на фактите. Известно е, че психическата зрялост на един индивид не се променя според случая и желанието на чиновниците. Тя е константна величина по едно и също време.

Майката беше обвинена и за това, че е отказала да ползва социалните услуги на ЦОП към “SOS Детски селища”. Причината за това е, че самата тя е отнета от семейството си и израснала в “SOS Детски селища” и именно затова не изпитва никакво доверие към тях. Избрала е да ползва услугите на фондация “Защита правата на децата”, която не е на държавната хранилка, а на собствена издръжка. Явно и тук се отнася за подпомагане усвояването на средства по държавно делегирана услуга, която е в размер на 3287 лева.

Настояхме да се издаде заповед за връщането на детето в семейството му, но такава ни беше отказана. Остават подозренията, че дирекция “Социално подпомагане” – Красно село, гр. София се опитва да подпомогне усвояването на държавен ресурс и затова бави и протака развититето на случая. Докога?

Нямахме намерение да пишем това отворено писмо и да се обръщаме към медиите, но срещнахме голям отпор във Фейсбук пространството. Постът ни беше изтрит, а човекът, който го постна, беше блокиран от дейност в социалната медия за 24 часа с обяснението, че постът е носител на насилие. Постът беше с текста, който изпращаме и на Вас.

Какво насилие има в него? Или може би са прави все пак? Има насилие, и то е институционално.

Лица за контакти:

1. Павлинка Вълчева
2. Валентина Милова
3. Десислава Вучева
E-mail: grajdanisreshtustrategiyata@gmail.com

5454654642624

5454654642625
#vikknov

социални бутони


echo
Copyright © 2020 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн