Няма превишение на нормите за качество на атмосферния въздух вследствие на пожара в ТЕЦ „Марица-изток 2“

СТАРА ЗАГОРА ДНЕС – STZAGORA.NET
*
TEC 2_aaНа 24.06.2019 г. след 10.00 часа в РИОСВ – Стара Загора е постъпил сигнал за запалване на комин в ТЕЦ „Марица-изток 2“ ЕАД, село Ковачево. В тази връзка и съгласно действащото Комплексно разрешително операторът е информирал за възникнала авария (частично срутване) на един от 135-метровите абсорбери на сероочистващата инсталация на намиращия се в ремонт седми енергоблок. Взети са всички необходими мерки за обезопасяване на района. Няма пострадали, няма и опасност за населението. Екипи от пожарната към централата и ПБЗН са реагирали веднага за локализиране на аварията.

В момента на място се извършват пожарогасителни действия, съобщиха от ОДМВР – Стара Загора. Към мястото пътува и главен комисар Николай Николов, директор на ГДПБЗН, който по-късно ще направи изявление. В 14.00 ч. в централата министърът на енергетиката Теменужка Петкова ще запознае медиите с обстановката.

Данните от най-близко разположената автоматична станция за измерване качеството на въздуха в района на село Полски градец, която е на отстояние 7,5 км от централата, не отчита превишения по контролираните замърсители на атмосферния въздух – серен диоксид, азотни оксиди, фини прахови частици както по време на аварията, така и към настоящия момент.

Във връзка с настъпилия пожар на 24 юни на територията на ТЕЦ „Марица изток 2“ ЕАД, кметът на Стара Загора Живко Тодоров получи уверение от директора на РИОСВ – Стара Загора д-р Петя Папазова, че няма непосредствена опасност за здравето на населението в общината. Извършено е замерване за качеството на атмосферния въздух. Не е констатирано превишаване на нормите.

РИОСВ – Стара Загора ще продължи да следи данните от автоматичните станции в региона и при евентуално нарушаване на качеството на атмосферния въздух ще информира незабавно населението и съответните контролни органи.
#jtdv
gerb

бутони за споделяне


echo
Copyright © 2024 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн