Финализирани са дейностите по проекта за доизграждане на системите за ранно предупреждение и оповестяване на населението в Стара Загора и Гълъбово

СТАРА ЗАГОРА ДНЕС – STZAGORA.NET
*
ФОНД „ВЪТРЕШНА СИГУРНОСТ“ 2014-2020

Sirena 470vTricolorДирекция „Комуникационни и информационни системи” при МВР финализира дейностите по проект за „Доизграждане на системите за ранно предупреждение и оповестяване на населението и органите за управление за действия при извънредни ситуации, свързани със защитата на „Европейската критична инфраструктура” на територията на гр. Стара Загора и гр. Гълъбово”.

Проектът се финансира по Фонд „Вътрешна сигурност”, приоритетни оси „Рискове и кризи”.

Изграждането на системите за ранно предупреждение е с цел превенция, защита и сигурност на европейските граждани на определената територия. При опасност или възникване на бедствия, кризи и инциденти в обекти от критичната инфраструктура чрез изградените по проекта сиренни системи в гр. Стара Загора и гр. Гълъбово гражданите могат да бъдат своевременно оповестени чрез акустични сигнали и гласова информация с указания за поведение и действия.
#социално споделяне


echo
Copyright © 2020 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн