Състоя се работна среща за продължаване на дуалното образование в Област Стара Загора

СТАРА ЗАГОРА ДНЕС – STZAGORA.NET
*
Дуалното обучение трябва да стане приоритетна национална политика със силни регионални структури, заявиха участниците
*
Среща дуално обучение 1Среща дуално обучение 2На 14 юни 2019 г. в Търговско-промишлена палата – Стара Загора се проведе работна среща за продължаване на работата за прилагане на дуалното образование, която до сега се развиваше в рамките на проект ДОМИНО за прилагане на швейцарския опит за въвеждане на дуалното обучение в професионалното образование в България.

Срещата се организира по инициатива и с участие на оперативния екип на Българо-швейцарската търговска камара (БШТК), която подкрепяше активно реализацията на проекта.

Целта на срещата беше да се представят и обсъдят различни варианти за структуриране на партньорството между професионалните гимназии и фирмите, с активното участие на всички заинтересовани институции и организации, за продължаване на дейността и повишаване на ефективността при прилагане на дуалното образование в региона на Стара Загора.

Срещата се проведе два дни след ВТОРАТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ЗА ДУАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ, на която бяха отчетени резултатите от 4-годишния проект ДОМИНО.

В срещата участваха представители на 16 професионални гимназии от Област Стара Загора с техни бизнес партньори, на РУО и на Община Стара Загора.

Васил Радойновски, ръководител на секретариата на БШТК, представи състоянието на дуалното обучение в България и рамката за развитието му в близко бъдеще, включително с възможности за финансиране. Той акцентира върху предстоящите задачи, стоящи пред различните участници в процеса на дуалното образование след ДОМИНО, и представи за обсъждане 4 различни организационни структури, които на регионално ниво да координират процеса.

Олег Стоилов, председател на ТПП Стара Загора, заяви, че и в бъдеще Палатата ще участва активно в този процес, който е изключително важен за бизнеса, но за развитието му е необходимо много по-голяма държавна подкрепа.

В последвалата дискусия мнения споделиха и направиха предложения представители на четирите професионални гимназии и партньорския бизнес, работещи по дуалното обучение в рамките на проекта ДОМИНО, на двете професионални гимназии, реализирали прием извън ДОМИНО, както и професионални гимназии, все още неработещи по дуалното обучение.

Славин Янакиев, изпълнителен директор на “Прогрес” АД, изказа задоволството си от четирите ученици от ПГМТ “Н. Й. Вапцаров”, които се обучават дуално в предприятието, но според него, за да се промени отношението въобще към професионалното образование, то трябва да стане „привлекателен национален спорт“, за което са необходими много и координирани усилия от всички участници в процеса и силна държавна подкрепа.

Вени Петрова, председател на Сдружението на хотелиерите и ресторантьорите в Стара Загора, сподели сериозен проблем с наставниците на учениците, работещи в хотелите по дуалната система. От тях се очаква освен да изпълняват трудовите си задължения, да отделят необходимото внимание за практическото обучение на учениците и да имат педагогически умения, каквито в повечето случаи не притежават, независимо от допълнителното им обучение. Тя оцени националната програма за промоция на професионалното образование, която трябва да играе важна роля за промяната на нагласите на родителите, като бюрократична и нискоефективна.

Анелия Митева, представител на “Мини Марица-изток” ЕАД, сподели трудностите при създаването на трудови навици на обучаемите. Боян Бабанов, представител на “Средна гора” АД, заяви, че бизнесът ще подкрепя процеса, в това число и финансово, ако се убеди, че от него има полза.

Според Зина Камбурова, директор на ПГОХ “Райна Княгиня”, трябва да се работи много по-активно, заедно с бизнеса, с учениците от началния и прогимназиалния курс.

Свои мнения изказаха също така Пенка Атанасова от РУО Стара Загора и други участници в срещата. Те се обединиха около мнението, че дуалното обучение е много важно за развитието на професионалното образование. Постигнатото през последните 4 години с подкрепата на проект ДОМИНО на национално и регионално ниво е добра база за развитието му, но за да бъде то устойчиво и да се развива с необходимите темпове, е необходимо да стане приоритетна национална политика със силни регионални структури.
#

социални бутони


echo
Copyright © 2021 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн