Отворено писмо до делегатите на 49 конгрес на БСП от казанлъшки социалисти

СТАРА ЗАГОРА ДНЕС – STZAGORA.NET
*
_BSP logo 300До
Делегатите на 49 Конгрес на БСП

ОТВОРЕНО ПИСМО

Уважаеми делегати,

Обръщаме се към Вас, за да сигнализираме за някои тревожни симптоми, които засягат идейното и организационно здраве на БСП. Това си обръщение сме принудени да направим, защото въпреки многобройни сигнали и писма, които сме изпратили до Корнелия Нинова, ИБ на БСП, до НС на БСП, досега отговор не сме получили! Според нашите виждания, които подреждаме по важност:

1. От изявите на Висшето партийно ръководство не е ясно дефинирана идеологическата посока на БСП. В член 2 /1/ от Устава на партията е записано, че „Българската социалистическа партия отстоява социалистическия идеал”. Оставаме с впечатлението, че Висшето партийно ръководство е забравило това уставно задължение. Присъединяваме се към тревогата на знаковия ветеран на БСП и заслужил антифашист Крум Василев, че „думата социализъм и изобщо темата за социализма изчезва от реалния партиен живот…, а тези въпроси и въобще за социализма, липсват в публичните изяви на повечето ръководни социалисти.” (в-к Дума, ”Социализъм и родолюбие”, бр. 18,23.01.2019 г.)

Нашето мнение е, че е необходимо БСП, без да се лута в политическото си битие, без всякаква мимикрия да очертае левия си проект и като своя крайна цел да постави преодоляване на неолиберализма. Трудно ни е да разберем какви са основанията да бъдат премълчани класовата борба и обществено-икономическите процеси, свързани с нея.

Защо тази борба не е залегнала във „Визия за България”? Ние отстояваме виждането си, че БСП сега и за в бъдеще трябва да усвои и прилага научния инструментариум, завещан ни от Карл Маркс и неговите последователи и съратници.

На тази база да се проектира моделът на българското общество отвъд неолиберализма – нещо, за което, за съжаление, в БСП не се говори. Основание за тази констатация ни дава отношението на партийното ръководство към 200-годишнина на Карл Маркс, чието честване не беше отразено по достойнство.

2. Силно ни тревожат симптомите на затихващи функции на много общински организации на БСП. Има много селища, в които няма основни партийни организации. Чудно защо досега НС на БСП не е обсъждал това тревожно организационно състояние на Партията.

3. Налице са деформации в стила на работа на Висшето партийно ръководство. Ще се спрем на някои от тях:

* Партията не се отваря към всички леви и патриотични сили, както им към коалиционните ни партньори в левия сектор. Азбучната истина, която партийното ръководство не е проумяла е, че в борбата за преодоляване на неолиберализма БСП не може да бъде сама! Не се полагат усилия за преодоляване на ширещата се в Партията теза, че тя е ракетоносител на невзрачни леви и патриотични сили и движения. БСП остава глуха за гласовете на левите партии, организации и движения за създаване на единен фронт (съюз) за смяна на политическата система в страната.

* Подкрепяме усилията на НС на БСП за по-голяма подкрепа и доверие към младата генерация, но тези усилия не са съпроводени с грижите на Партията те да се учат, израстват и доказват в реалната обществено-политическа практика. Те трябва да усвоят идеалите на предците ни, да участват активно в работата на основните партийни организации по места, където да израства следващото поколение на БСП. Засега това не се случва.

* Не можем да бъдем доволни от забелязващото се господарско високомерие към общинските съвети, основните партийни организации и отделните социалисти по места. Висшето партийно ръководство не е усвоило умението за комуникативни практики с тях. Диалогът, доколкото го има, е символичен. Той няма работен, а има представителен характер. Този стил на монолог е неприемлив и невъзможен за БСП!

* ИБ на БСП издига и лансира кадри, които нямат нито партиен морал, нито обществено доверие. Можем да се позовем на много примери.

* Партийният диктат все повече навлиза в стила на Председателя на НС на БСП. Тази ни оценка е затвърдена от многобройните гафове и уставни нарушения, които допусна Корнелия Нинова и ИБ на БСП към 128-годишната Казанлъшка партийна организация, СЪУЧРЕДИТЕЛ на ПАРТИЯТА НИ! Последиците от тези нарушения са изключително неблагоприятни. Срещу тези нарушения с възмущение се надигна по-голямата част от Общинската партийна организация на БСП Казанлък. Изпратено беше протестно писмо, което беше подписано от над 450 социалисти (повече от половината членове на БСП Казанлък). Освен него бяха пратени и много отделни писма от отделни казанлъшки социалисти до Корнелия Нинова с надеждата, че ще получат отговор. Не беше зачетено уставното им право да получат отговор на своите писма, предложения и сигнали. Партийното ръководство запази гробовно мълчание!

* Случилите се събития с Казанлъшката партийна организация, а и редицата примери за посегателство върху автономността на общинските партийни организации, дълбоко ни смущават.

4. Безспорно много са причините, заради които БСП загуби Евроизборите. Те будят у нас, членовете на БСП, сериозен размисъл. (…)

На първо място сгрешена тактика и стратегия на ИБ и Корнелия Нинова. Също така грешка беше стъпката, която направи НС на БСП с подкрепата си за излизане на Парламентарната група на БСП от Народното събрание! С този недобре обмислен и емоционален акт БСП доброволно се лиши от парламентарна трибуна, която му даваше възможност да излъчва посланията си към масовата аудитория на избирателите. Цели три месеца отсъствие! С това си решение НС на БСП даде комфорт на ГЕРБ да законодателства безкритично. В левите избиратели се появи усещането, че народните представители от „БСП за България” не оправдават доверието, което са им гласували.

БСП избра не верния и непечеливш път на бойкот на законно избрания парламент.

Парламентарната група на БСП вместо да използва корупционната криза в ГЕРБ се самоокопа в глуха отбрана, с което не впечатли позитивно избирателите. Депутатите на БСП потънаха в своето бездействие и безличност. Държанието, езика и поведението на народните ни представители в Парламента не винаги отговаряха на изискванията на една столетна партийна организация, каквато е БСП.

* Провалът на изборите за Европарламент още веднъж ни дава право да подложим на съмнение записаното от 49 Конгрес на БСП правило Председателят да се избира пряко от всички партийни членове. За нас това решение е грешка и е неприемливо, защото според установените още от Дядо Благоев традиции лидерът на Партията се избира или от Конгреса, или от избраното партийно ръководство! Тук е вложено разбирането, че лидерът е пръв между равните и изборът му не може да прави изключение от другите избрани членове на партийното ръководство. Лидерът носи своята отговорност и е подконтролен на партийно ръководство. В случая с новия запис в Устава се подменя философията лидерът да бъде пръв между равните и се поставя над колективния ръководен орган на БСП, какъвто е Националният съвет. Налице е опасността Партията от широко скроена демократична партия да се превърне в лидерска партия. Ние виждаме изход от тази опасност, като Конгресът внесе корекция и тази точка от Устава да отпадне, а делегатите да избират Председател на НС на БСП.

Ние смятаме, че лидер на БСП трябва да бъде консенсусна и харизматична личност, личност с натрупан партиен опит, мъдрец на Партията. Да бъде уравновесен, устойчив и последователен в решенията си. Да не се поддава на емоции и да умее да ги контролира, да бъде личност с партиен и граждански морал.

Уважаеми делегати,
Запазваме в себе си надеждата и увереността, че 49-ят конгрес на БСП ще се окаже на висотата на историческата отговорност, която носи за съдбата на България, и ще вземе мъдри и правилни решения!

С уважение:

Клуб на ветераните в БСП – Казналък
Клуб за леви идеи „Георги Кирков” към БСП Казанлък
Делегати на 49 Конгрес от БСП Казанлък:
Георги Захариев
Яница Станчева
Корнелия Владева
Радослав Динчев
#


бутони за споделяне


echo
Copyright © 2020 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн