Сдружението на хотелиерите и ресторантьорите в Стара Загора – готово и на протести срещу цеха за олово

СТАРА ЗАГОРА ДНЕС – STZAGORA.NET
*

Sdruzhenie na hotelierite i restorantiorite 300ПОЗИЦИЯ

на Сдружението на хотелиерите и ресторантьорите – Стара Загора
относно
инвестиционно предложение „Изграждане на цех за производство на олово“ в поземлен имот с идентификатор 68850.112.5 по кадастралната карта на гр. Стара Загора с възложител „РЕСАЙКЪЛ КОМПАНИ“ ЕООД, гр. Свищов

Фирмите, членове на Сдружението на хотелиерите и ресторантьорите – Стара Загора сме изключително обезпокоени от излязлата в медиите информация, свързана с Доклад по ОВОС и приложенията към него. На основание изразено мнение на нашите членове изразяваме категорично несъгласие за одобряване реализацията на инвестиционно предложение „Изграждане на цех за производство на олово“.

След като се запознахме и със становището на община Стара Загора, прочетохме всички материали, публикувани в медиите, се присъединихме към петицията в защита на здравето и правото на старозагорци да живеят в чист град.

65 фирми от Сдружението на хотелиерите и ресторантьорите – Стара Загора с над 1900 човека персонал декларираме:

1. Подкрепяме и се присъединяваме към становището на община Стара Загора с цел защита на обществения интерес на жителите на кв. „Кольо Ганчев“ и кв. АПК, на работещите в района на Южна промишлена зона и на всички граждани на Стара Загора, в изпълнение на генералната стратегическа цел на общинска администрация „Подобряване качеството на живот на населението в Общината чрез осигуряване на благоприятна околна среда и запазване природните дадености на региона“.

2. Настояваме Експертния екологичен съвет към РИОСВ – Стара Загора да вземе решение за неодобрение реализацията на инвестиционно предложение „Изграждане на цех за производство на олово“.

3. В защита на здравето на децата си и нашите семейства и правото ни да живеем в чиста среда сме готови да се противопоставим на инвеститора с всички позволени от Закона средства, в т.ч. и с протести.

4. Ще огласим нашата позиция чрез медиите и ще създадем собствена работна група, която да подкрепя община Стара Загора, представлявана от кмета Живко Тодоров, и да отнесе проблема до съответните министерства и Народното събрание чрез нашите депутати.

Призоваваме и други браншови организации да се присъединят към нашата позиция.

Подпис: УС на СХР
7 юни, 2019 г.
Стара Загора
#

бутон за социални мрежи


echo
Copyright © 2020 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн