Съюзът на учените в Стара Загора организира XXIХ Международната научна конференция

СТАРА ЗАГОРА ДНЕС – STZAGORA.NET
*
Saiuz na uchenite StZНа 6 и 7 юни 2019 г. ще се проведе XXIХ Международната научна конференция организирана от Съюза на учените – Стара Загора. Партньори в организацията на конференцията са Тракийски университет – Стара Загора и „Мини Марица-изток“ ЕАД. Научният форум ще се проведе на почивната станция на „Мини Марица-изток“ на Старозагорските минерални бани.

В научния комитет на форума са инж. Андон Андонов – изпълнителен директор на „Мини Марица-изток“ ЕАД, проф. двмн Иван Въшин – ректор на Тракийския университет в Стара Загора и доц. д-р Васил Хаджиилиев – председател на Съюза на учените – Стара Загора. Председател на организационния комитет е проф. двмн Цанко Яблански, а заместник-председател е г-жа Емилия Иванова. В организацията са включени като доброволци студенти от Тракийския университет, специалности Медицина, Ветеринарна медицина, Медицинска рехабилитация и ерготерапия.

Конференцията ще бъде открита на шести юни в 11,00 часа от доц. д-р Васил Хаджиилиев – председател на Съюза на учените – Стара Загора. Пленарният доклад ще бъде изнесен от проф. двмн Цанко Яблански – председател на организационния комитет.

Тази година в Международната научна конференция участват повече от 150 учени от пет държави – България, Македония, Албания, Турция и Канада. Те ще изнесат доклади в осем научни направления – Медицина, Морски науки и екология, Природоматематически науки, Технически науки, Ветеринарна медицина и животновъдство, Аграрни науки, Обществени науки, Педагогически науки. На втория ден конференцията ще се проведе дистанционно. Докладите от конференцията ще бъдат включени като статии в електронното списание SCIENCE & TECHNOLOGIES (S&T) или в неговата реферирана версия – SCIENCE & RESEARCH (S&R).
#споделяне на връзка


echo
Copyright © 2020 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн