Учат младите хора да се справят с агресията в училище

СТАРА ЗАГОРА ДНЕС – STZAGORA.NET
*
Zonta Club Logo_660По проект „Бъдеще без агресия“ ще работи СНЦ „Зонта клуб – Стара Загора“.

„Целта е да се променят нагласите на младежите по отношение на агресията чрез иновативни подходи за развиване на граждански и социални компетентности. Проектът е насочен към младите хора (с приоритет към младите момичета) и техните родители и предлага действащ модел за борба с агресията в съвременното българско училище“, сподели ръководителят на проекта Антония Коева-Иванова.

Целевите групи са ученици, родители, педагози, психолози от старозагорски училища. Участници в проекта са ученици от 4 клас от СУ „Васил Левски“, ученици от 5 клас от Шесто основно училище „Св. Никола“ , деветокласници от ГПЧЕ „Ромен Ролан“, десетокласници от НПГВМ „Ив. Павлов“ и студенти първи курс от Медицински колеж при Тракийски университет Стара Загора. При избора водеща е била идеята да се обхванат ученици от всички възрасти – от начален до гимназиален етап и първи курс на висшето образование поради значимостта на проблема.

За реализиране на дейностите по проекта ще се заложи и на създадените вече добри партньорски взаимоотношения с: Обществен дарителски фонд Стара Загора, Община Стара Загора, Обществен посредник Стара Загора, Местна комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, Районен и Окръжен съд , Детска педагогическа стая – Стара Загора, Прокуратура Стара Загора, училищни настоятелства.

Пресконференция за проекта ще се проведе на 16 май от 14 часа в зала „Фоайе“ на Община Стара Загора.
#

бутони за социални мрежи


echo
Copyright © 2024 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн