Представиха идейните проекти за нова сграда на мястото на Стария съвет в Стара Загора

СТАРА ЗАГОРА ДНЕС – STZAGORA.NET
*
Първи е класиран проект, символизиращ Феникса на възкръсналия от пепелта град
*
P1400586IMG_8801Пет проекта участваха в конкурса на Община Стара Загора по Закона за обществените поръчки за идея, визия и функция на нова сграда на мястото на Стария съвет („Създаване на обемно-пространствено решение за сграда в УПИ XV-679, кв. 1 по плана на гр. Стара Загора“).

Жури в състав:

* председател – арх. Виктория Грозева, главен архитект на Община Стара Загора и членове: арх. Красимир Джеджев, представител на Регионалната колегия на Камарата на архитектите в България (който на днешното заседание бе заместван от арх. Стойко Илчев), арх. Иван Иванов – представител на Съюза на архитектите, ландш. архитект Николов – представител на Съюза на ландшафтните архитекти, арх. Снежина Ортакчийска – нач. отдел “Устройство на територията” в Община Стара Загора, ландш. арх. Бистра Ангелова – гл. инспектор в отдел “Инвестиции и управление на проекти” в Община Стара Загора, Стойка Иванова – гл. експерт “Обществени поръчки” в Общината,

разгледа, оцени и класира представените проекти на закрити заседания въз основа на критериите, посочени в обявлението и в документацията за конкурса.

Средноаритметичните оценки на представените проекти, съгласно методиката за оценка, са както следва:

* Проект 11111 – 16,14 точки (5-то място, парична награда 500 лв.);
* Проект 22222 – 21,57 точки (3-то място, парична награда 500 лв.);
* Проект 33333 – 21,14 точки (4-то място, парична награда 500 лв.);
* Проект 44444 – 25,57 точки (2-ро място, парична награда 1000 лв.);
* Проект 55555 – 32,71 точки (1-во място, парична награда 2000 лв.).

Няма дисквалифицирани участници. При отварянето на запечатания плик с участниците в конкурса стана ясно следното:

* Проект 11111 е представен от “Сидея” ЕООД Стара Загора с представител арх. Сияна Янчева;
* Проект 22222 е представен от Ви Ей студио (VA Studio) – Александър Василев и арх. Емил Василев;
* Проект 33333 е представен от Институт за градско планиране АД – София;
* Проект 44444 е представен от арх. Банко Банов;
* Проект 55555 е представен от колектив арх. Георги Чернев, арх. Ива Алтънова и арх. Петър Киряков.

Класираният на първо място проект предвижда два подземни етажа, на които е организирано паркиране на автомобили, и 6 надземни етажа. Височината на сградата е 18 метра. В приземния етаж е предвидена търговска част със заведения за бързо хранене, магазини, изложбена зала и арт-кафе. Нагоре са офисните части, като на последния панорамен етаж е предвидена коктейлна зала (не ресторант). Ритуална зала не е предвидена по задание, но ако заданието бъде променено, ситуирането на такава зала в сградата е възможно. Облицовката на сградата е от дървесен фладер и символизира гнездото на Феникса – част от философията на проекта.

“Беше ни трудно да направим избора, тъй като всички проекти имат много качества – коментира председателят на журито арх. Виктория Грозева. – Оттук нататък тази визия, като един предидеен проект, трябва да продължи да се разработва в работна фаза. Най-вероятно ще бъде обявена обществена поръчка за изпълнител, който да довърши класирания на първо място идеен проект, като го следва в най-големи подробности, и с постоянната намеса на авторите.  Защото това е една авторска идея, която трябва да бъде доразвита и да се превърне в реализирана сграда на това място. Има възможност сградата да поеме много функции. Няма взето решение дали в нея ще има ритуална страда, тъй като има още няколко варианта за това в града, къде да бъде тя. Но има възможност винаги да се впише. Хубавото е, че сградата дава възможност за много културни мероприятия, а градът ни има все по-голяма необходимост от такива зали, наред с тази в Областната администрация, която винаги е била много натоварена. Може да се ползва и площадът отпред за събития на това място” – допълни арх. Грозева.

“Първопремираният проект спечели журито и с това, че, ако погледнете – всички предложени сгради са с еднаква височина. Това, което ни хареса в него, е, че сградата-символ на Феникса изглежда по-малка по височина, при реално същите параметри.  Както и това, че вътре могат да се направят няколко вида зали, със сравнително по-малко офиси, което е добре. Второпремираният проект също е приятно изглеждаща сграда, но е по-монументална, по-висока. Също има добри качества. Третопремираният проект е с много интересен диагонален пробив между двата обема” – сподели членът на журито арх. Иван Иванов – бивш главен архитект на Стара Загора.

1

11

2

3

4

5

1-5

Двама от тримата автори на класирания на първо място проект - арх. Георги Чернев и арх. Ива Алтънова

Двама от тримата автори на класирания на първо място проект – арх. Георги Чернев и арх. Ива Алтънова

Обяснителна записка към класирания на първо място проект - стр. 1

Обяснителна записка към класирания на първо място проект – стр. 1

Обяснителна записка към класирания на първо място проект - стр. 2

Обяснителна записка към класирания на първо място проект – стр. 2

#споделяне на връзка


echo
Copyright © 2020 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн