Въвеждат се еднопосочни улици в източната част на Стара Загора

СТАРА ЗАГОРА ДНЕС – STZAGORA.NET
*
IMG_8648Община Стара Загора изпълнява Актуализирания план за организация на движението (АПОД). Той включва промени в организацията на движението в зоната между бул. „Патриарх Евтимий“, ул. „Хан Аспарух“, ул. „Иван Вазов“, бул. “Крайречен булевард“ и бул. „Славянски“, съобщи зам.-кметът Йордан Николов на състоялата се днес в Община Стара Загора пресконференция по актуалните теми, проблеми и въпроси с участието и на зам.-кметовете Красимира Чахова, Иванка Сотирова, инж. Янчо Калоянов, главният архитект Виктория Грозева и секретарят на общината Делян Иванов. “Работим поетапно, но за съжаление някои недобросъвестни граждани започнаха да се намесват в тази организация – от вчера има сигнали за обърнати знаци. Явно някои не обичат да има нови неща в града. Временното неудобство ще реши обаче редица проблеми в района. Предимствата са – повече места за паркиране, като малките улици ще бъдат облекчени от трафика и задръстванията” – каза Николов. Към настоящия момент се реализира  еднопосочно движение в две старозагорски улици – ул. „Българско опълчение“ в участъка от ул. „ Ген. Гурко“ до ул. „Христо Ботев“ с посока на движение север-юг и ул. „Стефан Караджа“, в участъка от ул. „Христо Ботев“ до бул. „Цар Симеон Велики“  с посока на движение юг-север. Съседните две улици – „Ангел Кънчев“ и „Антон Марчин“ ще бъдат двупосочни, както и досега.

Отделно се работи по проекта за нова схема на обществения транспорт в Стара Загора. Разработва я българо-полска фирма с опит в организацията на транспортните схеми. Ще има много нови линии и автобусни маршрути по искане на гражданите, които ще направят връзките в града по-удобни. По такъв начин повече хора ще предпочетат да ползват градския транспорт вместо личните си автомобили в рамките на Стара Загора.

Друга новина е, че са одобрени средствата по ПУДООС/МОСВ за разширението на водопроводната и канализационна мрежа в кварталите “Самара-1″ и “Самара-2″. Стойността на изпълнението на строително-монтажните работи е 2 396 905,60 лв. с ДДС. Съфинансирането от страна на Община Стара Загора в проекта е в размер на 64 000 лв. “Стартираме първия етап със “Самара-1″ на 23 май – разказа главният архитект на Стара Загора Виктория Грозева. – Ще се изгради канализационна мрежа с дължина 2124,9 м, като на голяма част от трасето канализацията ще бъде реконструирана. Ще бъдат изградени ревизионни и дъждоприемни шахти, сградни канализационни отклонения към всички имоти. Ще бъде изграден и нов дъждопреливник и отливен канал, който ще се зауства в река Бедечка. Общата дължина на предвидената за изграждане водоснабдителна мрежа е 1119,50 м. По нея са предвидени надземни пожарни хидранти и сградни водопроводни отклонения към всички имоти.”

През миналата седмица, на 7 май, е обявена поръчката за избор на изпълнител на реконструкция на Зоопарка в Стара Загора. В началото на юни предложенията ще бъдат отворени и комисията по избора на изпълнител ще започне работа. Очаква се реконструкцията да стартира до няколко месеца. Тя ще бъде финансирана от Фонда на фондовете, като за целта предстои да бъде сключен и съответният договор.

Миналата седмица е стартирала и процедурата за изпълнение на 69-те социални жилища в сградата на бившата Метрология, като е подписан протокол 2 за открита строителна площадка. Обновлението на сградата се финансира по Оперативна програма “Региони в растеж 2014-2020″.

“Всяка година в този период се пуска в обществен оборот темата за работния режим на детските заведения през лятото. Това се прави от родители, които априори имат своите опасения, но без основание”. Така зам.-кметът по хуманитарните въпроси Иванка Сотирова отговори на въпрос от страна на медиите ще могат ли децата да ходят на градина и през летния сезон, като поясни: “Заповедта на кмета е, че детските градини работят на непрекъснат целогодишен режим. Завършващите 4-та група получават своите удостоверения за завършена предучилищна подготовка, както е по Закона за училищното и предучилищното възпитание, но всички те на законово основание могат да продължат да посещават детското заведение до 14 септември. За останалите сборни групи наистина в някои от месеците, предимно през август, броят на децата намалява. Но ние следим процесите. Има нормативна уредба – когато броят на децата в групата е под 13, тогава евентуално могат да се направят сборни групи. Но това не означава сега, в месец май, ние да анонсираме, че ще има такива сборни групи. Има директори на градини, които действително отпрявят съвсем коректно питане към родителите, за да могат да плануват своя график. Все пак там работят хора, които по Кодекса на труда имат право на почивки. Но това не ознава, че родителите са насилвани децата им да не посещават детското заведение. Толкова по въпроса. Моля Ви да не се спекулира” – призова Иванка Сотирова.

Тя съобщи още, че на 24 май ше има 3 шествия-лъча от различните точки на Стара Загора на представителните блокове на училищата. Официалното отбелязване на празника ще бъде на новия площад пред Общината, на две различни сцени. Националният флаг ще бъде вдигнат в 10.00 часа.

Системата за електронно записване на първокласниците ще бъде отворена на 20 май от 12.00 часа. Поредността на входиране на заявлението няма да има отношение към класирането на децата, допълни ресорният заместник-кмет. Друга важна тема за родителите е въвеждането на едносменния режим на учениците. Предстои това да се случи през предстоящата учебна година за възпитаниците на VI-то основно училище „Свети Никола“. II-ро и V-то основни училища ще преминат на едносменен режим през следващата година.

По програмата за енергийна ефективност ред за саниране в Стара Загора от 2016 г. чакат 113 блока. Досега са санирани 78. Към момента на ниво министерство се подготвят условията, при които програмата ще може да продължи. “Неофициално се говори за определен нисък процент съфинансиране. Хората очакват програмата, виждат всички ползи от нея, а ние очакваме да видим при какви условия ще стартираме отново” – съобщи секретарят на Община Стара Загора Делян Иванов.

За новото кръгово и продължението на бул. “Хр. Ботев” в западна посока има подписан Акт 15, предстои приемателна комисия. Усилено се работи по разширението на парк “Артилерийски”, което ще бъде завършено до няколко месеца. Голяма част от строителните работи са извършени. Ще има все повече видими неща – алеи, декоративно обзавеждане, кътове със зеленина. Започва изпълнението и на скейт-парка. “Така че за лятото ще имаме обновен парк” – сподели гл.арх. Виктория Грозева.
#svz

бутон за социални мрежи


echo
Copyright © 2022 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн