Предварителен график за миене на улиците в Стара Загора за периода 15-19 април 2019 г.

СТАРА ЗАГОРА ДНЕС – STZAGORA.NET
*
Miene na ulici 400Понеделник, 15.04.2019 г.
1 ул. „Ангел Кънчев“ от бул. „Цар Симеон Велики“ до ул. „Генерал Гурко“
2 ул. „Българско опълчение“ от бул. „Цар Симеон Велики“ до ул. „Генерал Гурко“
3 ул. „Антон Марчин“ от бул. „Цар Симеон Велики“ до ул. „Генерал Гурко“
4 ул. „Подполковник Калитин“ от бул. „Цар Симеон Велики“ до ул. „Генерал Гурко“
5 ул. „Стефан Сливков“ от бул. „Цар Симеон Велики“ до ул. „Генерал Гурко“
6 ул. „Генерал Гурко“ от бул. „Св. П. Евтимий“ до ул. „Подполковник Калитин“
7 ул. „Св. Богородица“ от ул. „Генерал Гурко“ до ул. „Христо Ботев“
8 ул. „П. Р. Славейков“ от ул. „Генерал Гурко“ до ул. „Христо Ботев“
9 ул. „Любен Каравелов“ от ул. „Генерал Гурко“ до ул. „Христо Ботев“
10 ул. „Стефан Караджа“ от ул. „Генерал Гурко“ до ул. „Христо Ботев“
11 ул. „Ангел Кънчев“ от ул. „Генерал Гурко“ до ул. „Христо Ботев“
12 ул. „Св. Климент Охридски“ от ул. „Генерал Гурко“ до ул. „Христо Ботев“
13 ул. „Българско опълчение“ от ул. „Генерал Гурко“ до ул. „Христо Ботев“
14 ул. „Антон Марчин“ от ул. „Генерал Гурко“ до ул. „Христо Ботев“
15 ул. „Подполковник Калитин“ от ул. „Генерал Гурко“ до ул. „Христо Ботев“

Вторник, 16.04.2019 г.
1 ул. „Христо Ботев“ от ул. „Св. П. Евтимий“ до ул. „Стефан Сливков“
2 ул. „Св. Богородица“ от ул. „Христо Ботев“ до ул. „Братя Жекови“
3 ул. „П. Р. Славейков“ от ул. „Христо Ботев“ до ул. „Братя Жекови“
4 ул. „Св. Кирил и Методий“ от ул. „Христо Ботев“ до ул. „Братя Жекови“
5 ул. „Любен Каравелов“ от ул. „Христо Ботев“ до ул. „Братя Жекови“
6 ул. „Стефан Караджа“ от ул. „Христо Ботев“ до ул. „Братя Жекови“
7 ул. „Братя Жекови“ от бул. „Св. П. Евтимий“ до ул. „Ангел Кънчев“
8 ул. „Стефан Караджа“ от ул. „Братя Жекови“ до бул. „Славянски“
9 ул. „Ангел Кънчев“ от ул. „Христо Ботев“ до бул. „Славянски“
10 ул. „Българско опълчение“ от ул. „Христо Ботев“ до бул. „Славянски“
11 ул. „Антон Марчин“ от ул. „Христо Ботев“ до бул. „Славянски“
12 ул. „Подполковник Калитин“ от ул. „Христо Ботев“ до бул. „Славянски“

Сряда, 17.04.2019 г.
1 бул. „Славянски“ от бул. „Никола Петков“ до бул. „Св. П. Евтимий“

Четвъртък, 18.04.2019 г.
1 бул. „Никола Петков“ от бул. „Славянски“ до бул. „Цар Симеон Велики“

Петък, 19.04.2019 г.
1 Алеи на територията на парк „Митрополит Методий Кусев“
2 ул. „Анастасия Тошева“ от бул. „Славянски“ до ул. „Калояновско шосе“

При неблагоприятни метеорологични условия и настъпване на други непредвидени ситуации предварителният график може да бъде променен.
#svz

сподели бутон


echo
Copyright © 2022 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн