WWF представя алтернативите за развитие на районите в Югозападна България, засегнатите от края на въгледобива

СТАРА ЗАГОРА ДНЕС – STZAGORA.NET
*
WWF znak 300Международната природозащитна организация WWF представя за първи път възможностите и предизвикателствата пред справедливия преход в Югозападна България. За тази цел WWF организира две тематични публични срещи, които ще се проведат в два от най-засегнатите от процесите на преструктуриране на въглищната индустрия градове – Бобов дол и Перник.

Събитията целят да представят резултатите от амбициозно проучване по темата за справедливия енергиен преход в Югозападна България. Документът, озаглавен „Справедлив преход за въгледобивните региони. Сценарии за развитие в Югозапдна България“ беше разработен специално за WWF. Той включва подробно социоикономическо изследване на региона, както и алтернативите за неговото развитие с основен фокус върху въгледобивните зони Перник и Бобов дол.

За тази цел първата публична дискусия по темата ще се проведе днес (09.04.) от 15:00 до 18:00 ч. в сградата на общината на Бобов дол. Тя е организирана съвместно от WWF България и местната управа. Ще участват представители на местна власт, бизнеса, неправителствения сектор и медиите. От страна на организаторите на форума ще говори главният експерт на практика „Климат и Енергия“ във WWF Георги Стефанов.

Втората тематична среща ще се проведе утре (10.04.) от 14:00 до 17:00 ч. в Двореца на културата в Перник. Събитието отново ще е отворено за представители на бизнеса и неправителствения сектор от региона, както и други заинтересовани страни. Поканени са представители на местната власт, съответните ресорни институции и министерства, синдикати, общински и бизнес организации от София, както и представители на „КРИБ Перник“, ТЕЦ „Република“, на мините в региона. WWF България ще представи визията на организацията за развитието на района в контекста на новите предизвикателства след края на въглищната ера.

Какво представлява справедливият преход?

Амбициозната европейска политика в областта на климата има за цел постепенно да прекрати производството на електроенергия, основаващо се на изкопаеми горива, преди 2050 г. Това от своя страна налага създаването на всеобхватен подход за справедлив преход във всичките 41 въглищни региони на Европа. Този подход трябва да предложи адекватни алтернативи и достатъчно финансови ресурси които да намалят негативните последици за местните общности и работещите във въгледобивния сектор и ТЕЦ-овете, захранвани от въглища. В същото време от него се очаква да подпомогне структурната промяна към устойчива местна икономика и справяне с нанесените последици от десетилетията интензивен добив и замърсяване на околната среда.

За да постигане максимално добри резултати, WWF работи заедно с всички заинтересовани страни: профсъюзи, местни власти и организации, национални институции, представители на гражданското общество, журналисти и европейски институции. “От WWF вярваме, че, обсъждайки всички гледни точки, можем да направим една ползотворна дискусия, която да заложи следващи стъпки за развитие на икономически алтернативи във въгледобивните региони” – казват от екоорганизацията.

Допълнителна информация:
Основана през 1961 г., международната природозащитна организация WWF [Ве-Ве-Еф] развива дейности в над 100 държави с помощта на 4000 служители и над 5 милиона доброволци. WWF работи за подобряване на състоянието на околната среда, за да може хората да живеят в хармония с природата. В България WWF се занимава със защитените територии и местообитанията от европейско значение в мрежата Натура 2000, горите и сладководните екосистеми, устойчивото развитие на селските райони, промените в климата.
#nov

споделяне в социални мрежи


echo
Copyright © 2019 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн