Отворено писмо до кмета и гражданите на Община Чирпан

СТАРА ЗАГОРА ДНЕС – STZAGORA.NET
*
До Кмета на Община Чирпан
До гражданите на Община Чирпан

Chirpan-2Основно задължение на всеки кмет е да управлява всички проекти и дейности, свързани с изпълнителните му правомощия, включително да изпълнява общинския бюджет като добър стопанин – законосъобразно и финансово целесъобразно. Критериите за законосъобразност са свързани със стриктно спазване на Закона за обществените поръчки и на цялостната административно-правна рамка, в която оперира местното самоуправление. Единствените обективни критерии за финансова целесъобразност са коректното изпълнение на общинския бюджет и управлението на финансите по начин, по който да се гарантира нормалното изпълнение на общинските дейности и нуждите на хората в общината.

В настоящия момент град Чирпан и селата от общината се намират в безпрецедентна ситуация, която не се е случвала никога досега. Ситуация, която ни нарежда на последните места сред всички 265 общини в страната. Фактите са показателни – нито един успешно реализиран европейски проект, нито един саниран блок, обезлюдяване на региона, липса на инвестиции… Сметките на Община Чирпан бяха блокирани и това направи невъзможно нормалното функциониране на местната власт. Има само едно определение за състоянието на Община Чирпан – фактически фалит. Отговорността за него е на кмета г-жа Кичка Петкова и на нейния екип.

Очевиден е и провалът на г-жа Петкова да създаде и поддържа добри работни отношения с Общинския съвет. Въпреки наличието на политическо мнозинство в Общинския съвет, което й дава възможност да провежда собствена политика, г-жа Петкова загуби доверието на ОбС и се провали в една от най-важните задачи на администрацията – да създаде управленски и политически условия за приемането на общинския бюджет. В резултат на този най-значим за общинското управление провал Община Чирпан е в състояние на бюджетна криза, изглежда нестабилна и очевидно не е в състояние да изпълнява ангажиментите си към гражданите.

Незачитането на гражданите на Чирпан се вижда ясно и в отказа да се предоставя информация на обществеността и медиите по въпроси, свързани със състоянието на общината, и в целенасочения отказ на г-жа Кичка Петкова да изготвя и публикува отчети съгласно изискванията на Закона за местното самоуправление и местната администрация.

Целта на това писмо е да информираме хората за реалното състояние на Община Чирпан и за неспособността на кмета да носи изпълнителни правомощия.

Васил Донев и общинските съветници от Местна коалиция „Коалиция Чирпан“
Христо Стефанов и общинските съветници от ПП ГЕРБ

20.03.2019
#


бутони към социални мрежи


echo
Copyright © 2020 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн