Министър Красимир Вълчев: Учителската заплата за пръв път тази година надхвърли средната за страната и ще продължи да расте

СТАРА ЗАГОРА ДНЕС – STZAGORA.NET
*
P1400314P1400319Граждански диалог на тема образование, част от платформата за граждански диалог “Европа в нашия дом”, се проведе тази вечер в Стара Загора с участието на министъра на образованието Красимир Вълчев, зам.-председателя на Народното събрание и общински ръководител на ПП ГЕРБ в Стара Загора Емил Христов, зам.-председателя на Комисията по образование в Народното събрание Галя Захариева, евродепутата от ГЕРБ/ЕНП Ева Майдел, началника на РУО – Стара Загора Татяна Димитрова. В конферентната зала на хотел “Мериан палас” дойдоха депутати, представители на образователните институции, неправителствени организации и граждани. От страна на домакините – Община Стара Загора, отношение по темата взе зам.-кметът по хуманитарните дейности Иванка Сотирова.

“Инвестициите в по-добра образователна база са сред приоритетите и на държавата, и на местната власт – каза Емил Христов. – Важно е да водим разговор за образованието на бъдещето, защото ако това бе направено преди 20 г. нямаше да се сблъскваме с днешните проблеми. Преди осем години, когато екипът на кмета на Стара Загора Живко Тодоров обмисляше приоритетите си, образованието залегна като задача номер едно. В Казанлък направиха същото и резултатите днес са налице.” По Оперативна програма “Региони в растеж” 2014-2020 е изпълнен ремонт и реконструкция, оборудване и подобряване на материалната база на 16 училища и 5 детски градини в област Стара Загора на обща стойност 34,6 млн. лв. Към момента в Стара Загора и Казанлък е реновирана и оборудвана близо 100% от образователната инфраструктура.

„Образованието е приоритет на правителството. Като законодатели се стремим да сме в непрекъснат контакт с директорите и учителите“ – подчерта Галя Захариева. Тя посочи, че има много добър диалог със синдикатите, а изпълнителната власт вижда и чува всички проблеми в сектора. Спазени са предизборните обещания, които се надграждат.

„Когато говорим за Европа не трябва да си представяте, че това е нещо далече от вас. Европа е във вашия дом, във вашия град, във вашите училища и детски градини“, сподели евродепутатът Ева Майдел. И допълни, че ГЕРБ е единствената политическа партия, която пое конкретни ангажименти за образованието, с реални приоритети. „Направихме сдружение „Образование България 2030“, което пое ангажимент у нас да няма млади хора без образование и всеки да намира успешна реализация“, припомни Ева Майдел. Тя посочи и търсения резултат – равен достъп до качествено образование, резултатите на учениците, приложимостта на образованието, образователната макросреда и др.

“Приоритетът ни – сподели министър Красимир Вълчев, – е да обхванем всяко дете възможно най-рано в системата на предучилищното образование, а след това то да бъде записано и в училище, и да го завърши. Акцентът занапред ще бъде поставен не толкова върху първоначалното записване, колкото върху ежедневната посещаемост. Върху това ще бъде фокусиран и контролът на регионалните управления на образованието. За целта се опитваме да въведем териториална отговорност на всички образователни институции – училища и детски градини. Ще осигурим тази ежедневна посещаемост дори с всички инструменти за убеждение и дори принуда, които имаме, особено когато е налице откровено нежелание.

В тази връзка народните представители, с които работим заедно, ще внесат законодателни предложения за допълнително обвързване на социалните помощи с посещаемостта в Закона за социалното подпомагане и в Закона за семейните помощи за деца, така че периодът на спиране на помощта да бъде по-голям, или санкцията при непосещение да бъде по-голяма по този начин. Ще бъдат стартирани и два проекта за допълнително обучение по български език в предучилищната възраст, за да не отпадат след това ученици поради незнаене на езика. Следващият ни приоритет е да имаме мотивирани учители, които да работят многочасово, допълнително с всяко едно дете, търсейки индивидуалния подход и осигурявайки индивидуална подкрепа. Още тази пролет – в края на април или в началото на май – ще стартира и друг проект – “Подкрепа за успех”. Основните предизвикателства обаче си остават в работата на терен на учителските екипи.

“Като министър се радвам, че беше взето бюджетното и политическо решение за увеличение на възнагражденията на учителите в четиригодишен период. Следващите две стъпки са заложени в средносрочната бюджетна прогноза и ще бъдат реализирани с бюджета за 2020 и 2021 година. Надявам се и в бъдеще да го има този консенсус – учителските възнаграждения да бъдат на ниво 125-130% от средните заплати за страната. Тази година за пръв път средната учителска заплата надвишава средната в България.

В началото на ХXI век у нас бяхме на 28% от европейските показатели по паритет на покупателната способност. В момента сме над 50% – посочи образователният министър. – Наше проучване показа, че там, където се достигне 70%, в тези сектори се постига обръщане на отрицателната нетна миграция. Такъв е секторът на информационните технологии. Прогнозите са, че ако запазим положителното си икономическо развитие, до едно десетилетие има шанс миграцията да се обърне, макар че ще останат някои регионални диспропорции и процеси на миграция вътре в страната. Но преди това ни чака едно десетилетие на голямо намаление на работната сила.”

Политиките, които са избрани за българското образование, нямат алтернатива – категоричен бе Красимир Вълчев. “Необходим е повече и по-упорит труд в системата на образованието, за да се справим с наличните предизвикателства” – обобщи той.

По време на форума дебат предизвика четиригодишното обучение на децата в детските градини, което ще им даде равен старт в училище, работата с родителите, фокусирането на вниманието върху децата с изявени дарби, изграждането на интернет със защитена среда, дуалното обучение и др. Представители на Асоциацията на софтуерните фирми в Стара Загора поставиха въпроса за генерирането на IT специалисти, които да са на достатъчно добро ниво.
#nocсподеляне на връзка


echo
Copyright © 2020 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн