Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради в област Стара Загора през четвъртото тримесечие на 2018 г.

СТАРА ЗАГОРА ДНЕС – STZAGORA.NET
*
_NSIПо предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените в експлоатация жилищни сгради в област Стара Загора през четвъртото тримесечие на 2018 г. е 45, със 113 новопостроени жилища в тях. Спрямо четвъртото тримесечие на 2017 г. сградите са с 18 повече, или с 66.7%, а жилищата в тях се увеличават с 54, или с 91.5%.

От въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради в област Стара Загора през четвъртото тримесечие на 2018 г. със стоманобетонна конструкция са 97.8% и с тухлена – 2.2%.

Най-висок е делът на новопостроените жилища с четири стаи (47.8%), следват тези с три стаи (26.6%), а най-нисък е делът на жилищата с пет стаи – 8.8%.

Общата полезна площ на всички новопостроени жилища в област Стара Загора през четвъртото тримесечие на 2018 г. е 15 585 кв.м, което е със 115.0% повече в сравнение със същото тримесечие на 2017 г., а жилищната площ се увеличава със 164.4% и достига 14 604 кв. метра.

Същевременно средната полезна площ на едно новопостроено жилище нараства от 122.9 кв.м през четвъртото тримесечие на 2017 г. на 137.9 кв.м през същото тримесечие на 2018 година.

Методологични бележки:

Статистическите данни за новопостроените жилищни сгради и жилища са разработени на базата на тримесечна информация, получавана от общинските администрации.

В обхвата на наблюдението се включват новопостроените жилищни сгради с одобрен приемателен протокол обр. 16 или издадено разрешение за ползване съгласно Наредба № 2/31.07.2003 г. на Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

Жилищната площ включва площта на стаите за живеене, спалните, нишите за спане, столовите, стаите за дневно престояване, стаите, ползвани като работни кабинети и библиотеки на научни работници, гостните, холовете, но не включва площта на кухните. Спомагателната площ включва площта на спомагателните помещения, стаите и кухните с площ по-малка от 4 кв. м, вестибюлите с портал и друга преграда, коридорите, антретата, баните, тоалетните, килерите, дрешниците, другите спомагателни помещения (сушилни, перални, балкони и лоджии) независимо от големината на площта им. Площта на кухните над 4 кв. м е посочена отделно.

Полезната площ на жилището представлява сума от жилищната и спомагателната площ и площта на кухните.

Средната полезна площ на жилището е отношение на полезната площ към броя на жилищата.
#


spodelime.com


echo
Copyright © 2020 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн