Главният прокурор награди Десислава Калайджиева, прокурор от Районна прокуратура – Стара Загора, за висок професионализъм

СТАРА ЗАГОРА ДНЕС – STZAGORA.NET
*

Гриша Мавров, административен ръководител на Районна прокуратура - Стара Загора, връчи наградата на прокурор Десислава Калайджиева

Гриша Мавров, административен ръководител на Районна прокуратура – Стара Загора, връчи наградата на прокурор Десислава Калайджиева

Главният прокурор Сотир Цацаров е наградил прокурор Десислава Калайджиева от Районна прокуратура – Стара Загора. Предложението за нейното поощряване е направено от административния ръководител – районен прокурор Гриша Мавров, който й връчи наградата пред колегите на 13.02.2019 г. Прокурор Десислава Калайджиева е наградена с отличие “Служебна благодарност“ и с грамота за проявен висок професионализъм и образцово изпълнение на служебните задължения през 2018 година.

На 23.01.2019 г. беше изготвен годишният доклад за дейността на Районна прокуратура – Стара Загора през 2018 г. Видно от анализа на данните за отчетния период на 2018 г., в съда са внесени общо 677 досъдебни производства.

При анализа на данните е отчетено, че през 2018 г. прокурор Десислава Калайджиева е внесла в съда общо 75 прокурорски акта (47 обвинителни акта и 28 споразумения), без да ѝ бъде върнато от съда нито едно досъдебно производство (нито един акт) и без по внесен от нея акт да е била постановена оправдателна присъда или решение.

При оценката на горепосочените данни следва да се имат предвид и данните за 2017 г. (тъй като тези за 2018 г. все още не са обобщени) за средновнесените в съда актове от реално работилите прокурори в районните прокуратури в съдебните региони на Окръжна прокуратура – Стара Загора и Апелативна прокуратура – Пловдив, които са както следва: средно 47,42 акта на прокурор от районно ниво за районните прокуратури в региона на Окръжна прокуратура – Стара Загора и средно 47,72 акта на прокурор от районно ниво за районните прокуратури в региона на Апелативна прокуратура – Пловдив, т.е. през 2018 г. прокурор Калайджиева е внесла в съда с 58,16% повече актове от средния брой в районните прокуратури в региона на Окръжна прокуратура – Стара Загора и с 57,17% повече актове от средния брой в районните прокуратури в региона на Апелативна прокуратура – Пловдив.

От данните от годишния доклад за дейността на Районната прокуратура – Стара Загора през 2018 г. е видно също така, че среднодневната натовареност (съобразно правилата на ВСС за измерване на натовареността) на един прокурор от състава на Районната прокуратура – Стара Загора за отчетния период е била средно актове с тежест 2,77 точки.

При анализа на данните на натовареността на конкретните магистрати от структурата обаче е отчетено, че при среднодневна натовареност от актове с тежест 2,77 точки за 2018 г., тази на прокурор Десислава Калайджиева е била актове с тежест 4,3 точки – т.е. най-висока такава за РП – Стара Загора. Въпреки голямата ѝ натовареност прокурор Калайджиева не само не е допуснала влошаване на качеството си на работа, но и е внесла в съда най-много прокурорски актове. С високата си ефективност, бързина, оперативна самостоятелност и професионализъм в цялостната си дейност като магистрат прокурор Калайджиева е пример за подражание за всички останали прокурори.

Пресцентър на Апелативна прокуратура – Пловдив
#бутон за споделяне


echo
Copyright © 2020 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн