Предварителен график за миене на улиците в Стара Загора, 11-15 февруари 2019 г.

СТАРА ЗАГОРА ДНЕС – STZAGORA.NET
*
Miene na ulici 400Понеделник, 11.02.2019 г.
1 ул. „Генерал Столетов“ от ул. „Мусала“ до бул. „Руски“
2 ул. „Д-р Тодор Стоянович“ от ул. „Генерал Столетов“ до ул. „Цар Калоян“
3 ул. „Иван Гарванов“ от ул. „Генерал Столетов“ до ул. „Цар Калоян“
4 ул. „Княз Ал. Батенберг“ от ул. „Генерал Столетов“ до ул. „Цар Калоян“

Вторник, 12.02.2019 г.
1 ул. „Георги Апостолов“ от ул. „Генерал Столетов“ до ул. „Цар Калоян“
2 ул. „Стефан Стамболов“ от ул. „Генерал Столетов“ до ул. „Цар Калоян“
3 ул. „Екзарх Антим I“ от ул. „Генерал Столетов“ до ул. „Цар Калоян“
4 ул. „Майор Кавалджиев“ от ул. „Генерал Столетов“ до ул. „Цар Калоян“
5 ул. „Света Троица“ от ул. „Генерал Столетов“ до ул. „Цар Калоян“
6 ул. „Св. Отец Паисий“ от ул. „Генерал Столетов“ до ул. „Цар Калоян“
7 ул. „Поп Минчо Кънчев“ от ул. „Генерал Столетов“ до ул. „Цар Калоян“
8 ул. „Цар Иван Асен II“ от ул. „Генерал Столетов“ до ул. „Цар Калоян“
9 ул. „Сава Силов“ от ул. „Генерал Столетов“ до ул. „Цар Калоян“
10 ул. „Хаджи Д. Асенов“ от ул. „Генерал Столетов“ до ул. „Цар Калоян“
11 ул. „Митрополит М. Кусев“ от ул. „Генерал Столетов“ до ул. „Лубор Байер“
12 бул. „Руски“ от ул. „Генерал Столетов“ до ул. „Лубор Байер“

Сряда, 13.02.2019 г.
1 ул. „Св. Княз Борис“ от ул. „Д-р Т. Стоянович“ до ул. „Захари Княжески“
2 ул. „Лубор Байер“ от ул. „Захари Княжески“ до бул. „Руски“
3 ул. „Захари Княжески“ от ул. „Цар Калоян“ до ул. „Св. Княз Борис“
4 ул. „Д-р Тодор Стоянович“ от ул. „Цар Калоян“ до ул. „Св. Княз Борис“
5 ул. „Княз Ал. Батенберг“ от ул. „Цар Калоян“ до ул. „Св. Княз Борис“

Четвъртък, 14.02.2019 г.
1 ул. „Стефан Стамболов“ от ул. „Цар Калоян“ до ул. „Св. Княз Борис“
2 ул. „Екзарх Антим I“ от ул. „Цар Калоян“ до ул. „Св. Княз Борис“
3 ул. „Майор Кавалджиев“ от ул. „Цар Калоян“ до ул. „Св. Княз Борис“
4 ул. „Света Троица“ от ул. „Цар Калоян“ до ул. „Св. Княз Борис“
5 ул. „Св. Отец Паисий“ от ул. „Цар Калоян“ до ул. „Св. Княз Борис“
6 ул. „Поп Минчо Кънчев“ от ул. „Цар Калоян“ до ул. „Св. Княз Борис“
7 ул. „Цар Иван Асен II“ от ул. „Цар Калоян“ до ул. „Св. Княз Борис“
8 ул. „Сава Силов“ от ул. „Цар Калоян“ до ул. „Св. Княз Борис“
9 ул. „Хаджи Д. Асенов“ от ул. „Цар Калоян“ до ул. „Св. Княз Борис“
10 ул. „Св. Княз Борис“ ул. „Д-р Тодор Стоянович“ до ул. „Княз Ал. Батенберг“

Петък, 15.02.2019 г.
1 ул. „Св. Княз Борис“ от ул. „Княз Ал. Батенберг“ до бул. „Руски“
2 ул. „Митрополит М. Кусев“ от ул. „Лубор Байер“ до ул. „Св. Княз Борис“
3 бул. „Руски“ от ул. „Лубор Байер“ до ул. „Св. Княз Борис“
4 ул. „Стефан Стамболов“ от ул. „Св. Княз Борис“ до бул. „Цар Симеон Велики“
5 ул. „Екзарх Антим I“ от ул. „Св. Княз Борис“ до бул. „Цар Симеон Велики“
6 ул. „Майор Кавалджиев“ от ул. „Св. Княз Борис“ до бул. „Цар Симеон Велики“
7 ул. „Света Троица“ от ул. „Св. Княз Борис“ до бул. „Цар Симеон Велики“

При неблагоприятни метеорологични условия и настъпване на други непредвидени ситуации предварителният график може да бъде променен.
#


бутони за споделяне


echo
Copyright © 2020 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн