Без винетки до Тракийския университет, Богомилово и Зора, но не и по околовръстния път на Стара Загора

СТАРА ЗАГОРА ДНЕС – STZAGORA.NET
*
P1400201Водачите, неползващи републиканската пътна мрежа и пътуващи само до близки дестинации като Тракийския университет, село Богомилово и квартал “Зора”, нямат нужда от винетки. Това бе оповестено на пресконференция днес, дадена от кмета на Община Стара Загора Живко Тодоров, директора на Областното пътно управление Илия Златев (вляво на снимката) и зам.-кмета Йордан Николов.

Предстои да бъде пуснат в експлоатация и новият гробищен парк на Стара Загора, разположен недалеч от с. Богомилово, на около километър и половина западно от селото в посока с. Ракитница. “Не можем да искаме хората, които ще пътуват дотам с автомобилите си в неволите им, защото дотам за хубаво не се ходи, да заплащат винетен стикер – каза Живко Тодоров. – Затова с г-н Златев и г-н Николов обсъдихме каква е възможността да не се плаща и дотам винетка. И стигнахме до определени възможности, които заедно ще реализираме през следващите дни. Впоследствие всичко това ще бъде оформено в допълнително споразумение между АПИ и Община Стара Загора – уточни кметът.”

По думите на кмета табелата за начало/край на Стара Загора ще бъде изместена до с. Богомилово.

“Решение 959 от 31.12.2018 г. на Министерския съвет, с което се определя списък на пътищата от Републиканската мрежа, за които се дължи винетна такса, влезе в сила от 1 януари 2019 г. – припомни Илия Златев. – Най-големият проблем на старозагорци във връзка с него бе свързан със заплащането на винетна такса за един малък участък от третокласния път III-6602 в отсечката между с. Богомилово и Стара Загора. Досега табелите Д-11 и Д-12 за начало и край на населено място, бяха поставени не точно на регулационната граница на Стара Загора. Трябва да се има предвид и това, че градът се развива в западна посока, където е и Тракийският университет, и много жилищни кооперации, и ново строителство, и новият Гробищен парк. Така че абсолютно неудачно е да измъчваме старозагорци, като ги караме да заплащат винетна такса за един републикански път, който обслужва Стара Загора. Поради тази причина заедно с г-н Тодоров взехме решение табелите за начало и край на населеното място при западния вход/изход на Стара Загора да бъдат изместени до Т-образното кръстовище непосредствено преди с. Богомилово. Там ще бъде началото на населеното място Стара Загора. Съответно ще бъдат изместени табелите за начало/край на с. Богомилово, които досега бяха поставени значително по-навътре и навлизаха в регулацията на Стара Загора. Този път е в пряка връзка с четвъртокласния общински път, който свързва селата Богомилово, Малка Верея, Елхово, Лясково и Сладък кладенец, жителите на които, за да стигнат до Стара Загора, минавайки през 2-та километра републикански път, също трябваше да плащат винетна такса.”

Днес табелите за вход и изход на Стара Загора откъм с. Богомилово се местят в западна посока. От утре, 8 февруари, водачите трябва да се движат в новите граници на Стара Загора с разрешената в населено място скорост до 50 километра в час. В тази отсечка отпадат всички досегашни табели за ограничение на скоростта до 70 или 80 км/ч.

За околовръстните пътища, които минават извън границите на населените места, се дължи винетна такса. В това число влиза околовръстния път на Стара Загора, който е част от първокласния републикански път I-5 от Казанлък през пътен възел “Зора” и надолу.

Не е казус и никога досега не е било проблем използването на отсечката от Стара Загора до кв. “Зора” в частта й, която минава по републикански път II-66 (Стара Загора-Нова Загора), тъй като тя е в границите на населеното място. Табелата за начало/край на Стара Загора е на около 250 м източно от цветарския разсадник “Разцвет Стоев”. Така че всички МПС-та, които се движат за Голеш, кв. “Зора”, магазин “Метро” и “Разцвет Стоев”, не дължат винетна такса.

Карта на Републиканската пътна мрежа (след отварянето на връзката кликнете върху картата за увеличаването й). 

За пътища от общинската пътна мрежа винетки не се изискват.
Списък на общинските пътища в Старозагорска област (последно на съответния ред е името на обслужващата община):

2571 SZR1001 /III-664/-Братя Даскалови-Гранит-/III-666/ Братя Даскалови
2572 SZR1023 /II-55/-Паничерево-Граница общ.(Гурково-Николаево)-Едрево-Елхово-Граница общ.(Николаево-Мъглиж)-/III-5007/ Гурково,Николаево,Мъг­лиж
2573 SZR1024 /III-5007/-Жп гара Гурково-Гурково Гурково
2574 SZR1025 /II-55/-Гурково-ПП за дестилация на етер.масла Гурково
2575 SZR1041 /III-554/-Гълъбово-Мусачево Гълъбово
2576 SZR1042 /III-554/-Гълъбово -Априлово -Граница общ.(Гълъбово -Опан) -Княжевско -Пъстрен -Граница общ.(Опан -Ст.Загора) -Бъдеще-/I-5/ Гълъбово,Опан,Стара Загора
2577 SZR1043 /III-5504,Гълъбово-Медникарово/-Обручище Гълъбово
2578 SZR1044 /II-55/-Главан-Помощник Гълъбово
2579 SZR1060 /I-5,Шипка-Казанлък/-Национален парк Бузлуджа-/III-5005/ Казанлък
2580 SZR1061 /I-5/-Казанлък-Енина-/SZR1064/ Казанлък
2581 SZR1062 /I-6,Казанлък-Мъглиж/-Черганово-Овощник-/SZR1069/ Казанлък
2582 SZR1063 /II-56,Шипка-Павел баня/-Ясеново Казанлък
2583 SZR1064 7 II-56,Шипка-Павел баня/-Шейново-Крън-Енина-Горно Изворово Казанлък
2584 SZR1065 /II-56,Шипка-Павел баня/-Голямо Дряново-Дунавци-/III-5601/ Казанлък
2585 SZR1066 /I-6,Долно Сахране-Казанлък/-яз.Копринка Казанлък
2586 SZR1067 /I-6,Долно Сахране-Казанлък/-Копринка-/SZR1066/ Казанлък
2587 SZR1068 /I-5,Тулово-Змейово/-Граница общ.(Мъглиж-Казанлък)-Ръжена-Кънчево-Розово-Бузовград-Горно Черковище Мъглиж, Казанлък
2588 SZR1069 /I-6/-Казанлък-Розово-/SZR1068/ Казанлък
2589 SZR1081 /I-5/-Тулово-Мъглиж-Селце Мъглиж
2590 SZR1082 /5ZR1081/-Тулово-Юлиево-/III-5007/ Мъглиж
2591 SZR1083 /SZR1082,Тулово-Юлиево/-Дъбово-/I-6/ Мъглиж
2592 SZR1086 /III-609/-Радунци-жп гара Радунци Мъглиж
2593 SZR1087 /SZR1081/-Мъглиж -манастир Св.Николай Мъглиж
2594 SZR1100 /III-5007,Ветрен-Гурково/-Нова Махала-Николаево Николаево
2595 SZR1102 /SZR1023,Паничерево-Елхово/-Едрево-Николаево-/III-5007/ Николаево
2596 SZR1130 /I-6,Калофер-Казанлък/-Долно Сахране-Горно Сахране-/II-56/ Павел баня
2597 SZR1131 /II-56,Шипка-Павел баня/-Асен-Скобелево Павел баня
2598 SZR1132 /SZR1130,Долно Сахране-Горно Сахране/-жп гара Сахране Павел баня
2599 SZR1133 /II-56/-Павел баня-Виден Павел баня
2600 SZR1134 /I-6,Калофер-Казанлък/-жп гара Тъжа-Тъжа Павел баня
2601 SZR1135 /I-6,Калофер-Казанлък/-жп спирка Павел Баня Павел баня
2602 SZR1136 /I-6,Калофер-Казанлък/-Осетеново Павел баня
2603 SZR1137 /I-6,Калофер-Казанлък/-Александрово Павел баня
2604 SZR1138 /I-6,Калофер-Казанлък/-Търничени Павел баня
2605 SZR1139 /I-6,Калофер-Казанлък/-Габарево Павел баня
2606 SZR1151 /III-554,Раднево-Гълъбово/-Трояново Раднево
2607 SZR1154 /III-554,Раднево-Гълъбово/-Бели бряг-Рисиманово-Българене-Знаменосец-/5ZR1173/ Раднево
2608 SZR1155 /SZR1154/-Знаменосец-Раднево Раднево
2609 SZR1156 /SZR1154/-Знаменосец-Тихомирово-Свободен-Трънково-/SZR1173/ Раднево
2610 SZR1170 /I-5,Казанлък-Ст.Загора/-Змейово Стара Загора
2611 SZR1173 /II-57,Сърнево-Раднево/-Тополяне-Трънково-Землен-Коларово-Граница общ.(Раднево-Ст.Загора)-Загоре-/I-5/ Раднево, Стара Загора
2612 SZR1174 /I-5,Ст.Загора-Бъдеще/-Маджерито Стара Загора
2613 SZR1176 /I-5,Ст.Загора-Средец/-Бъдеще-Петрово Стара Загора
2614 SZR1177 /SZR1190,Християново-Ловец/-Калояновец-Арнаутито Стара Загора
2615 SZR1181 /-И-66,Нова Загора-Ст.Загора/-Горно Ботево-Плоска могила-Хан Аспарухово Стара Загора
2616 SZR1182 /II-66,Нова Загора-Ст.Загора/-Братя Кунчеви Стара Загора
2617 SZR1184 /SZR1187,Хрищени-Колена/-/II-66/ Стара Загора
2618 SZR1185 /II-66,Нова Загора-Ст.Загора/-Калитиново-Преславен-Могила-/II-57/ Стара Загора
2619 SZR1187 /I-5/-О.п.Ст.Загора-Хрищени-Колена-Люляк-/SZR2171/ Стара Загора
2620 SZR1188 /II-66,Нова Загора-Ст.Загора/-Стара Загора,кв.Зора Стара Загора
2621 SZR1190 /SZR2189/-Стара Загора-Християново-Калояновец-Ловец-Михайлово-Воденичарово Стара Загора
2622 SZR1191 /SZR1190,Ст.Загора-Християново/-Еленино Стара Загора
2623 SZR1193 /II-66,Ст.Загора-Чирпан/-Ракитница-/SZR1177/ Стара Загора
2624 SZR1196 /SZR1190,Ловец-Михайлово/-Борово-Козаревец-Граница общ.(Ст.Загора-Чирпан)-Димитриево-/HKV2013/ Стара Загора, Чирпан
2625 SZR1197 /III-6602,Богомилово-Старозагорски бани/-Малка Верея-Лясково Стара Загора
2626 SZR1199 /III-6602/-Богомилово-Кирилово-Елхово-Сладък кладенец-/III-6602/ Стара Загора
2627 SZR1203 /SZR1190,Ст.Загора-Еленино/-м.Мандра баир Стара Загора
2628 SZR1205 /II-66,Нова Загора-Ст.Загора/-Дълбоки Стара Загора
2629 SZR1207 /II-66,Нова Загора-Ст.Загора/-Подслон-Хан Аспарухово Стара Загора
2630 SZR1220 /-И-66/-Чирпан-Ценово-Златна ливада Чирпан
2631 SZR1222 /II-66,Ст.Загора-Чирпан/-Малко Търново-жп гара Свобода-Свобода-/II-66/ Чирпан
2632 SZR1223 /II-66,Ст.Загора-Чирпан/-Воловарово-Гита-Димитриево-Граница общ.(Чирпан-Димитровград)-Странско-Граница общ.(Димитровград-Опан)-Бял Извор-/I-5/ Чирпан, Димитровград, Опан
2633 SZR1225 /II-66,Ст.Загора-Чирпан/-Яворово Чирпан
2634 SZR1226 /II-66,Ст.Загора-Чирпан/-Винарово-Могилово Чирпан
2635 SZR1227 /III-608/-Чирпан-Рупките-Спасово-/III-608/ Чирпан
2636 SZR2002 /III-664,Братя Даскалови-Православ/-Верен-Медово-Славянин-/II-56/ Братя Даскалови
2637 SZR2003 /SZR2002,Братя Даскалови-Верен/-Малък дол-Марково-Медово-/SZR2002/ Братя Даскалови
2638 SZR2004 /III-5603/-Найденово-Малко Дряново Братя Даскалови
2639 SZR2005 /III-608,Пъстрово-Чирпан/-Съединение-Найденово-/III-5603/ Братя Даскалови
2640 SZR2006 /II-66,Плодовитово-Поповица/-Мирово-Опълченец-/III-565/ Братя Даскалови
2641 SZR2007 /III-5603,Найденово-Братя Даскалови/-Голям дол-Малък дол-/5ZR2003/ Братя Даскалови
2642 SZR2020 /SZR2101,Николаево-Жълтопоп/-Брестова-Димовци Гурково
2643 SZR2021 /II-55,Проход на Републиката-Гурково/-Пчелиново-Лява река Гурково
2644 SZR2022 /SZR2101,Николаево-Жълтопоп/-/II-55/ Гурково
2645 SZR2040 /III-5031/-Разделна-Великово-/SZR1042/ Гълъбово
2646 SZR2070 /I-6/-Казанлък-яз.Копринка-/SZR1066/ Казанлък
2647 SZR2101 /III-5007/-Николаево-Граница общ.(Николаево-Гурково)-Брестова-Дворище-Жълтопоп Николаево, Гурково
2648 SZR2110 /III-503/-Опан-Кравино-/SZR1042/ Опан
2649 SZR2111 /III-503/-Опан-Тракия-/I-5/ Опан
2650 SZR2112 /III-503,Опан-Симеоновград/-Столетово Опан
2651 SZR2113 /III-503,Опан-Симеоновград/-Васил Левски-Бащино Опан
2652 SZR2150 /III-554,Раднево-Гълъбово/-Любеново-Константиновец Раднево
2653 SZR2152 /II-57,Сърнево-Раднево/-Диня Раднево
2654 SZR2153 /II-57,Сърнево-Раднево/-Даскал Атанасово Раднево
2655 SZR2157 /II-57,Ст.Загора-Сърнево/-Боздуганово-/SZR1173/ Раднево
2656 SZR2171 /I-5/-О.п.Стара Загора-Люляк-/SZR3084/ Стара Загора
2657 SZR2175 /I-5,Ст.Загора-Бъдеще/-Памукчии-Християново-/SZR1190/ Стара Загора
2658 SZR2178 /SLV1033,Загорци-Хан Аспарухово/-Бенковски Стара Загора
2659 SZR2179 /SZR1042,Пъстрен-Бъдеще/-Стрелец Стара Загора
2660 SZR2180 /II-66 ,Нова Загора-Ст.Загора/-Оряховица-/SLV1032/ Стара Загора
2661 SZR2186 /II-57,Ст.Загора-Сърнево/-Могила-Малко Кадиево Стара Загора
2662 SZR2189 /III-6602/-Стара Загора-кв.Дъбрава Стара Загора
2663 SZR2192 /III-6602/-Старозагорски бани-Остра Могила Стара Загора
2664 SZR2194 /III-6602,Ст.Загора-Старозагорски бани/-Ново село Стара Загора
2665 SZR2195 /SZR2192,Старозагорски бани-Остра могила/-Казанка Стара Загора
2666 SZR2198 /SZR1223,Гита-Димитриево/-Граница общ.(Чирпан-Ст.Загора)-Осларка-Самуилово-/HKV2013/ Чирпан,Стара Загора
2667 SZR2204 /II-66,Нова Загора-Ст.Загора/-Хрищени Стара Загора
2668 SZR2221 /II-66,Ст.Загора-Чирпан/-Яздач Чирпан
2669 SZR2224 /SZR1223,Воловарово-Гита/-Държава Чирпан
2670 SZR2228 /III-608,Средно градище-Чирпан/-Изворово-Стоян Заимово Чирпан
2671 SZR3084 /III-5007,Ягода-Зимница/-Шаново-Граница общ.(Мъглиж- Ст.Загора)-Люляк-/SZR2171/ Мъглиж,Стара Загора
2672 SZR3085 /III-5007/-Ветрен-Сливито Мъглиж
2673 SZR3103 /SZR1102/-Николаево -помпена станция-/II-55/ Николаево
2674 SZR3172 /SZR2171,Ст.Загора-Люляк/-тел.кула Стара Загора Стара Загора
2675 SZR3183 /SLV1032/-Дълбоки -х.Морулей Стара Загора
2676 SZR3229 /II-66 ,Ст.Загора-Чирпан/-ВП Свобода Чирпан
2677 SZR3231 /III-664,Чирпан-Партизанин/-хижа Ягач Чирпан
2678 SZR3232 /III-664,Чирпан-Партизанин/-Опитен институт Чирпан
#spodelime.com


echo
Copyright © 2020 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн