Съветниците в Казанлък приеха Бюджет 2019 на общината

СТАРА ЗАГОРА ДНЕС – STZAGORA.NET
*
201Общинският съвет в Казанлък прие на второ четене бюджета на Общината за 2019 г. на свое заседание днес. Общата стойност на Бюджета за 2019 г. е на стойност 58 618 958 лева, или с над 8 милиона лева повече от миналогодишния.

Новият бюджет продължава общинските политики за подобряване на инфраструктурата в детските градини и училищата. След почти изцяло обновени училища и детски градини на територията на общината, през 2019 г. са предвидени средства за реконструкция на ОДЗ №17 и ОДК “Свети Иван Рилски“ в Казанлък. Ще се работи по обновяване на дворните пространства и уредите за игра на деца от детските градини и ясли, ремонти на училищните спортни салони.

Ремонт на сградата на най-голямото здравно заведение за извънболнична помощ ДКЦ „Поликлиника Казанлък“ ЕООД е сред приоритетите, с предвидени 907 733 лв. по линия на Националния доверителен екофонд и 15% съфинансиране от общинския бюджет – 136 160 лв.

Извън задължителните промени по данък „МПС“, с минимални ставки за Казанлък, промени в данъците и таксите на казанлъчани няма да има. За гражданите и юридическите лица промяната в такса „Битови отпадъци“ ще бъде поета с дофинансиране от местни дейности в рамките на 549 796 лв. заради повишените отчисления на тон отпадък, който през 2019 г. ще бъде 57 лева.

Повече средства са заделени за ремонт на четвъртокласната пътна мрежа и на тротоарите, както и за възстановяване на съществуващите велоалеи и изграждане на нови.

Предстои изграждането на нови междублокови пространства и въвеждане на екологични електробуси по първия етап от проекта за „Интегриран градски транспорт”.

Новият бюджет на Казанлък предвижда завишен контрол за спазване на обществения ред в източната част на града, където ще бъде изградено видеонаблюдение.

Община Казанлък ще работи за привличане на европейски средства и реализация на проекта „Светът на траките”, който обединява културно-историческото наследство в Долината на розите и на тракийските царе.

През 2019 г. предстои реализацията на няколко социални проекта, най-големият сред които е изграждането на единствения по рода си в региона Дневен център за хора с деменция.

Общинските съветници гласуваха повишаване на доходите на служителите в различни сфери на общинските дейности. С 10% средно ще бъдат увеличени заплатите в Общинска администрация, общинското предприятие „КД и ПИС“, културните институти, социалните дейности („Домашен социален патронаж“).

Кметът Галина Стоянова отбеляза, че Община Казанлък никога не е завършвала с толкова голям преходен остатък от местни дейности – над 4 млн. лева. Преходния остатък от държавни дейности е над 2 милиона лева.
#

share button


echo
Copyright © 2022 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн