Националната асоциация на председателите на общински съвети засилва дейността си през 2019 г.

СТАРА ЗАГОРА ДНЕС – STZAGORA.NET
*
Национална асоциация на председатели на общински съвети (НАПОС) започна нов проект от началото на 2019 г., съобщиха от ТПП – Стара Загора. Той е свързан с популяризирането на положителния опит, споделянето на проблеми и съдействие за развитието на местните органи на самоуправление. Инструмент за това е сайтът Общинските съвети в Република България – napos2000.com. В него ще бъдат включени всички общински съвети в страната и ще се публикува информация за тяхната дейност, съобщи председателят на НАПОС Красимир Косев. Той коментира, че с тази стъпка Асоциацията ще си сътрудничи с обективните медии и че тя е част от усилията, започнати преди 20 години с учредяването на Асоциацията.

Красимир Косев припомни, че през 2000 г. по инициатива на тогавашния председател на Общинския съвет в Несебър Красимир Косев е създадена Асоциация на председатели на общински съвети, регистрирана скоро след това като Национална асоциация на председатели на общински съвети (НАПОС). До този момент имаше редица неправителствени организации, свързани с местното самоуправление, сдружения на общини и на общински служители, но не и на общински съветници в качеството им на председатели на общински съвети.

За кратко време НАПОС се утвърди като авторитетна част от сдруженията, които работят пряко с местната власт и стана желан партньор заради доброто взаимодействие с Националното сдружение на общините в Република България и с Фондацията за реформа в местното самоуправление. Национална асоциация на председатели на общински съвети още през 2000 г. е приета за партньор на Американската агенция за международна помощ и на регионалните асоциации на общини и на професионалните асоциации на общински служители.

НАПОС изпълни разнообразни дейности и инициативи, които ангажираха голяма част от членовете и задълбочиха взаимодействието с неправителствените организации, министерства, депутати, областни, общински ръководства и др. Сред тях е и успешно изпълнения проект “Повишаване на ролята на общинските съвети в процеса на гражданско участие в местното самоуправление”, финансиран от ААМР, чрез ФРМС. Благодарение на този проект, асоциацията се утвърди институционално и разви дейност, с която се наложи като търсен и желан партньор, каза Красимир Косев.

Председателят на НАПОС коментира и взаимодействието с друга сходна организация. През 2004 г. част от новоизбраните в предходната година председатели на общински съвети решиха да създадат нова асоциация, която да включва само действащите председатели на общински съвети в България. Появи се несъгласие в новото сдружението да членуват бивши председатели на общински съвети. Практиката от тогава до днес показа, че този подход е грешен и напълно изкуствено и излишно се търси сблъсък между бивши и настоящи председатели на общински съвети – коментира Красимир Косев. Ние преценихме, че по-важни от моментната длъжност са качествата на хората, работещи за местното самоуправление и за общинските съвети. Това са личности, които след изтичане на конкретен мандат са станали депутати, министри, кметове, общински съветници или работят успешно в различни сфери. Опитите за контакти със сдружението на действащите председатели не доведоха до конструктивно взаимодействие , заяви Красимир Косев. По тази причина Управителният съвет на НАПОС реши, че ситуацията налага рестартиране и засилване на дейността на създадената през 2000 г. асоциация и са набелязали конкретни действия и мерки, които ще се изпълняват през тази година.
#nocсподеляне в социални мрежи


echo
Copyright © 2020 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн