Обществен паркинг ще има под магазин “Жабките”

СТАРА ЗАГОРА ДНЕС – STZAGORA.NET
*
50771344_2322879371266890_1079670334862393344_n764478468Във връзка с инвестиционно намерение за изграждане на полуподземни гаражи на ул. „Хаджи Димитър Асенов“№ 136 (южно от магазин „Жабките“) се проведоха спасителни археологически проучвания от 17.09.2011 г. до 21.12.2011 г. под научното ръководство на Димитър Янков – археолог в РИМ – Стара Загора. От общата площ на обекта 1500 м2 са проучени 450 м2.

При тези проучвания са разкрити останки от двете крепостни стени на античния и средновековен град, три сгради от античната епоха, три жилища от ранновизантийската епоха и четири средновековни жилища.

Инвеститорът на обекта отказва да продължи финансирането и археологическите проучвания са прекратени. Обектът бе ограден с метална ограда, която в момента е демонтирана. Недобросъвестни граждани са нахвърляли автомобилни гуми и други отпадъци в границите на археологическия паметник.

През 2018 г. Община Стара Загора предприе действие за съхраняване на археологическия паметник. Спазени са всички законови изисквания, като е възложено изработването на проект на проф. Валентин Тодоров за консервация на археологическите структури чрез засипване и тяхното съхраняване под земята. Проектът е съгласуван и одобрен от Националния институт за недвижимото културно наследство.

В началото на 2019 г. започна почистването на обекта под наблюдението на археолог и реставратор от РИМ – Стара Загора. След завършването на тези дейности теренът ще бъде превърнат в обществен паркинг, съобщиха от Регионалния исторически музей.

Снимките от терена са направени по време на археологическите проучвания.

#

nov

share button


echo
Copyright © 2019 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн