По сигнал на WWF ще се проверява пазим ли старите си гори

СТАРА ЗАГОРА ДНЕС – STZAGORA.NET
*
Данните за състоянието на горите са публично достъпни чрез уникалната GIS платформа на сайта на природозащитната организация
*
Gora74637648Проверки за състоянието на старите гори започнаха във всичките шест държавни предприятия, отговорни за управлението на държавните горски територии в България. Те бяха инициирани със заповед на Министерството на земеделието, храните и горите след сигнал, подаден от природозащитната организация WWF. Документалните и теренни проверки ще продължат до края на януари и ще се извършват паралелно от държавните предприятия и регионалните дирекции по горите.

Сигналът на WWF е в резултат от анализ, осъществен чрез уникалната публично достъпна GIS платформа за горите. „В нея се съдържа много и детайлна информация за горите в България. Разполагаме с данни за площта, средната възраст на гората, основния дървесен вид, позволителното за сеч, ако има такова, и т.н. за всеки един горски подотдел. Това, както и техническите функционалности на GIS платформата ни позволиха да проведем камерален анализ, с който установихме, че в някои от обявените за опазване стари гори са проведени сечи, което е недопустимо“, коментира експертът по природозащитно законодателство на WWF България Добромир Добринов. „Подобен анализ може да направи всеки, стига да има достъп до интернет и желание. Надяваме се, все повече хора и институции да оценят предимствата и възможностите, които дава платформата и да я ползват активно.“

Проверката на WWF установи, че нарушения са извършвани на териториите на всичките държавни предприятия. Най-често става въпрос за провеждане на различни сечи, въпреки датиращата от ноември 2016 г. заповед на министъра на земеделието и храните, в резултат на която такава дейност вече е забранена в старите гори. Друг разпространен тип нарушения е свързан с промяната на номерацията на съответните отдели и подотдели. По този начин се избягва забранителния режим и се затруднява контрола, както и усилията на гражданското общество да алармира отговорните за опазването на горите органи.

Защо са важни старите гори?

Старите гори са последните кътчета дива природа, които са слабо повлияни от човека. Те пазят уникални примери за естествените процеси в природата и все още съхраняват генетичното и биологично разнообразие, характерно за девствените гори, съществували някога в цяла България.

Стари гори у нас има предимно в строго защитени територии и в стопански участъци, където достъпът все още е ограничен поради липсата на горски пътища или поради стръмния релеф. Днес те заемат площ не повече от 150 000 хектара, или около 4% от всички гори в страната. Основна заплаха за тях е извършването на сечи за дърводобив, които променят драстично характеристиките им и водят до загуба на местообитания за техните обитатели. Някои от тях, като белогърбият кълвач, пернатоногата кукумявка, бръмбърът алпийска розалия, широкоухият прилеп не могат да оцелеят в стопанисвани гори.

Наред с опазването на биоразнообразието, старите гори осигуряват и други екосистемни услуги, които имат ключово значение в условията на климатични промени, като например водоохранните и водозащитни функции, съхраняването на въглерода и т.н.

За да се гарантира опазването на старите гори в страната ни WWF препоръчва нарушенията в тях да се санкционират значително по-строго спрямо сходни нарушения в другите горски територии. Нашата цел е да съхраним това безценно природно богатство, както и ползите от него, не само за нас, но и за бъдещите поколения.
#

социални мрежи


echo
Copyright © 2023 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн