Безплатни обучения и консултации за хора с бизнес идеи ще се организират от екипа на Агенцията за регионално икономическо развитие – Стара Загора

СТАРА ЗАГОРА ДНЕС – STZAGORA.NET
*
ARIR StZagoraЕкипът на Агенцията за регионално икономическо развитие (АРИР) – Стара Загора стартира безплатни обучения по предприемачество. Целта е да се насърчат хората, които искат да развиват собствен бизнес, като им се предостави възможност за усвояване на ключовите умения за започване и развитие на самостоятелен бизнес.

АРИР – Стара Загора предлага обучения, разделени на следните 9 модула, които да мотивират и дадат ключовите умения, нужни на всеки предприемач:

• Вие като предприемач – мотивация на предприемача, избор на бизнес идея
• Бизнес план, бизнес идея, маркетингов план
• Елементи на успешния бизнес план
• Форми на търговска дейност – коя е най-подходяща за вашата бизнес идея.
• Персонал, правни отговорности, застраховка
• Финансово планиране на бизнеса
• Капитал и видове източници
• Стартиране на бизнеса
• Социално предприемачество

Кой ще води обученията? – Експерти в различни области, които ще подходят индивидуално към всеки, който желае да реализира своята бизнес идея и се включи в обученията.

Къде могат да се организират обучения? – Следващата обучителна група започва на 21.01, като местата са ограничени до десет. Обучението ще е с продължителност от пет дни (в периода 21.01 – 25.01), като ще бъде целодневно.

Кой може да участва? – Предимство ще бъде давано на младежи до 29 години, които са безработни или неактивни. В обученията могат да се включат и работещи.

Какво още? – Освен обучения по предприемачество, бъдещите предприемачи ще имат възможност да получат индивидуална безплатна конуслтация за своята бизнес идея. Консултацията може да бъде насочена към започването и ранната фаза на бизнеса, ориентиране към подходящи източници на финансиране (включително оперативни програми със средства от ЕС) и други важни теми.

Желаещите да участват могат да го направят по emai: management@szeda.eu или на Facebook страницата на АРИР – Стара Загора: https://www.facebook.com/szedaeu/

Екипът на АРИР – Стара Загора е щастлив да предостави тези обучения и консултации като бенефициент в рамките на проект “Създаване на условия за развитие на предприемачеството в Югоизточния район”, финансиран с договор за БФП BG05M90P001-1.023-01 10-C-02 на ОП “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.

За повече информация – Венелин Добрев – 0876 001 840.
#

viknoespodelime.com


echo
Copyright © 2019 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн