65% от работодателите ще наемат нов персонал през следващите 12 месеца

СТАРА ЗАГОРА ДНЕС – STZAGORA.NET
*
Rabotnici65,1% от работодателите ще търсят да наемат на работа нов персонал през следващите 12 месеца според второто анкетно проучване на Агенцията по заетостта сред работодателите за потребностите им от кадри, проведено онлайн през втората половина на 2018 г. съвместно с Комисиите по заетост в 28-те административни области.

В проучването се включиха общо 5708 работодатели. Най-голямо търсене ще има в областите София-град, Пловдив, Варна и Бургас, най-резервирани пък са работодателите в областите Разград, Видин, Кюстендил, Силистра, Монтана, Перник, Търговище и Ямбол. Над 50% от свободните позиции са за машинен оператор, продавач-консултант, строител, камериер, готвач, помощник в строителството, оператор в производството на облекло, сервитьор-барман, заварчик, работник в хранително-вкусовата промишленост, строител монтажник, електротехник, шивач, охранител, строителен техник, електромонтьор, администратор в хотелиерството, машинен техник, касиер, машинен монтьор и др. Ще се търсят и шофьори – общо 5619 за тежкотоварен, международен, автобусен, селскостопански и др. видове транспорт, а сред висшистите – над 12% са търсените инженери, лекари, медицински сестри, медицински специалисти, рехабилитатори. Над 10% пък са специалисти за образователната система, около 4,5% са ИКТ специалистите.

Резултатите показват, че около 3/4 от работодателите, участвали в допитването, след 3 години ще се нуждаят от близо 30 000 специалисти с висше образование. От изброените в анкетната карта професионални направления най-голям дял заемат инженерите по електротехника, електроника и автоматика (12%), следвани от машинните инженери (11%), специалистите по информатика и компютърни науки, комуникационна и компютърна техника (9%). Най-малко потребности анкетираните са заявили за висшисти от направления „Право” и „Химични технологии” – 1% от всички висшисти, следвани от „Общо инженерство” – 4%. Популярните направления като „Икономика”, „Администрация и управление” и „Туризъм” са в средата на класацията със 7-8%.

Повече и по-подробна информация ще се публикува на сайта на Агенцията по заетостта, в рубриката „Проучване на потребностите от работна сила”.
#

share button


echo
Copyright © 2024 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн