КНСБ ще храни безплатно 351 нуждаещи се граждани през 2019 г.

STZAGORA.NET
*
KNSB znakВ продължение на повече от 20 години, КНСБ помага на хора, изправени пред житейски трудности. Към момента 351 социално слаби, бездомни и самотни хора получават безплатна храна за обяд в обществени трапезарии в 12 населени места на страната.

През 2019 г. КНСБ, заедно с Благотворителен фонд „Проф. д-р Желязко Христов” ще продължи да предоставя социалната услуга на 351 души, нуждаещи се от помощ. Населените места, в които ще функционират социални кухни през следващата година са 12 -гр. Дупница, област Кюстендил; гр. Батак, област Пазарджик; гр. Карлово, област Пловдив; с. Лозница, област Разград; с. Самуил, област Разград; гр. Нова Загора, област Сливен; гр. Рудозем, област Смолян; гр. Димитровград, област Хасково, гр. Ивайловград, област Хасково; гр. Харманли, област Хасково; гр. Шумен, област Шумен и гр. Велики Преслав, област Шумен.

Всяка година финансирането на дейностите по предоставяне на социалната услуга се осигурява от Министерство на труда и социалната политика – Фонд „Социална закрила” по целева програма за обществени трапезарии. За целта се отпускат над 250 000 лв.

За най-трудно подвижните лица е предвидена доставка на храна до дома, с помощта на Домашния социален патронаж.

dms 2Социалната програма се осъществява със съдействието на Регионалните съвети на КНСБ и Дирекциите „Социално подпомагане” в съответните региони.

Потребителите следва да отговарят на следните критерии:

* Лица и семейства на месечно подпомагане с доход по-нисък от диференцирания минимален доход (по реда и условията на чл. 9 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане);

* Лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях;

* Самотно живеещи лица и семейства, получаващи минимални пенсии (пенсии за осигурителен стаж и възраст; пенсии за инвалидност; наследствени пенсии; пенсии, несвързани с трудова дейност;

* Скитащи и бездомни лица.

КНСБ ще продължи да дава надежда и топлина на хора, които съдбата е поставила в тежко, неравностойно положение.
#


сподели ме


echo
Copyright © 2020 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн