Област Стара Загора е сключила договори за близо 245 милиона лева

STZAGORA.NET
*
Evrofondove 220Областният информационен център – Стара Загора представи изпълнението на оперативните програми в Югоизточния район за планиране към 14.12.2018 г.

От общия бюджет по оперативните програми за периода 2014-2020 г., който е 23 709 213 065,80 лв., договорените средства са 18 024 071 958 лв., а реално изплатените суми към 14.12.2018 т. са 6 403 354 803 лв., или 27%.

По брой сключени договори в Югоизточния район за планиране – 592, област Стара Загора се нарежда на второ място след Бургас със 199 договора. Общата стойност на сключените договори в нашата област е 244 876 672 лева. Прави впечатление, че най-големият брой сключени договори в областта е по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ – 109, с подкрепата на които бизнесът е успял да подобри производствения си капацитет. По ОП „Развитие на човешките ресурси“ договорите са 53; по ОП „Региони в растеж“ – 15; по ОП „Храни“ – 11.

ОИЦ – Стара Загора е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Европейски структурни и инвестиционни фондове, работещи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз.
#

nov

социални мрежи


echo
Copyright © 2019 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн