Nestlе Purina И JA България проведоха иновационен лагер за студенти от ветеринарни специалности

STZAGORA.NET
*
Бъдещите ветеринарни лекари предложиха комплексна концепция за повече възможности за практикуване и работа по време на обучението им по ветеринарна медицина
*
65327462Студенти от ветеринарни специалности от Лесотехническия университет в София и Тракийския университет в Стара Загора се включиха в иновационния лагер, организиран от Nestlé PURINA и JA България (Джуниър Ачийвмънт България). Участваха 30 студенти, които бяха разделени в екипи по 5 души, за да работят по предварително подготвен казус, а като резултат от работата им – да предложат цялостна концепция за подобряване на взаимодействието между бизнеса (ветеринарни клиники и амбулатории, фармацевтични компании, компании в сектор „Производство и търговия на храни за домашни любимци“), университетите и студентите по ветеринарна медицина.

Предизвикателството, пред което студентите се изправиха, е как да натрупат практика по време на студентските години, като междувременно имат възможност за допълнителни доходи, с които да си помагат за своето обучение. Проблематиката, която студентите адресираха, се допълва и от предизвикателството пред бизнеса – необходимостта от квалифицирани кадри, които да бъдат подготвени и да могат самостоятелно да работят в реална среда.

Иновационния лагер откри Петър Стоилов, Бизнес Мениджър на PURINA®: „Щастлив съм, че виждам толкова млади хора в залата, които се интересуват и искат да променят своето настояще. Усилията на Nestlé PURINA® в България са насочени към вас младите специалисти за осигуряване на по-добри условия за обучение във ветеринарните специалности в България. Стараем се да поддържаме стабилна връзка с клиники и университетите в България, за да изградим заедно цялостна екосистема за обучение по ветеринарна медицина.“ Като домакин и инициатор на инициативата участниците приветстваха и Милена Стойчева, Изпълнителен Директор на JA Bulgaria. В разрешаване на поставения казус студентите можеха да разчитат на ментори в лицето на Д-р Пеньо Хаджийски – Мениджър Специализиран Канал, PURINA®; Д-р Георги Харизанов – Авенди; доц. Танджу Мехмедов – Лесотехнически университет – София; д-р Любомир Маламов – CEVA, Маркетинг мениджър; д-р Цветан Велев – главен лекар, ветеринарна клиника Син кръст.

В края на деня студентите представиха своите концепции пред жури в състав доц. д-р Надя Златева, Ръководител катедра “Хирургия, рентгенология, акушерство и гинекология”, Лесотехнически университет – София; д-р Боян Габерков, Управител, CEVA, Ивелина Василева, Мениджър Бизнес Развитие, Nestle PURINA®; Д-р Пеньо Хаджийски – Мениджър Специализиран Канал, Nestle PURINA®; Милена Стойчева, Изпълнителен Директор, JA Bulgaria.

На първо място журито класира отбор с „VET Youth“, който предложи цялостна концепция за балансирано развитие в сферата на ветеринарната медицина и осигуряване на тясна връзка с бизнеса за изграждане на трудови навици. Отборът съставен от Рада Узунова, Симона Андреева, Мария Найденова, Цветина Найденова, Петър Миленков предложи анализ, базиран на дървото на проблемите и решенията, както и решения за всяка целева група, а именно студенти, университет и бизнес. Сред решенията бяха заимстване на добри практики от други страни, както и сключване на договори за сътрудничество с бизнеса. Предложената концепция включва създаване на платформа за директна връзка и учредяване на асоциация на студентите по ветеринарна медицина, която да спомага изграждането на мрежа и стабилна връзка между университета, студентите и бизнеса.

Второто място журито отреди на идеите на отбор Teamcare, който предложи платформа за ефективна комуникация между университетите, студентите и бизнеса (ветеринарни клиники, компании за производставо на храни за домашни любимци, фармацевтични компании), както и отбор КЕФ, който предложи концепция за организиране на повече събития, таргетирани за ветеринарни специалисти и оптимизиране на учебната програма.

Симона Андреева от Лесотехнически университет – София сподели, че иновационния лагер е дало гласност на студентите, за да представят своята гледна точка и идеи, както и да бъдат чути от страна на бизнеса, университетите, клиниките като добави: „Организацията беше много добра, а формата безкрайно динамичен и интерактивен, даващ възможност за учене по между си и от нашите ментори. В допъление, Петър Миленков от Лесотехнически университет – София сподели: „Беше много интересно, не очаквахме какво ще се случи и какво предстои. Беше изцяло нов опит за мен да работя в отбор по поставен практически казус и тема свързана с моята специалност. Участието на менторите беше изключително полезно, тъй като ни помогнаха да открием възможности, които не сме виждали преди.

Денят завърши с награждаване и обратна връзка към участниците относно тяхното представяне. Иновационният лагер е част от дългосрочната инициатива на Нестле, насочена към младите хора, Nestle Needs Youth.
#vikknov

бутони за социални мрежи


echo
Copyright © 2020 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн