Община Мъглиж отчита положително, макар и трудно развитие, ще акцентира върху инфраструктурата през 2019 г.

STZAGORA.NET
*
654278482Неколкократно изразена благодарност на Община Мъглиж към бившия принципал на регионалното министерство и настоящ зам.-министър на МРРБ Николай Нанков заради това, че е изпълнил всичките обещания, поети от него пред мъглижани, бе един от акцентите в пресконференцията на административното ръководство, дадена днес в Стара Загора.

Лишена заради малкия брой жители от достъп до средства по Оперативна програма “Региони в растеж”, Община Мъглиж се развива успешно, макар и трудно, по думите на кмета Господин Господинов.

Сред положителните факти, изброени от зам.-кмета д-р Душо Гавазов, е завършеният със собствени средства на Общината ремонт на 1400 от общо 2500 м от четвъртокласния път Юлиево-Тулово, за което е поет дългосрочен общински дълг в размер на 325 00 лв. с ДДС.

Одобрено е и техническото задание за дългоочакваната частична рехабилитация на пътя Ягода-Шаново-Зимница, дупките по който са огромни и го правят много трудно проходим. Информацията е споделил директорът на Областното пътно управление в Стара Загора Илия Златев.

Рехабилитирана е главната улица в Юлиево с прилежащата й тротоарна площ. Ремонтът струва 252 000 лв. с ДДС, за него също е поет дългосрочен дълг.

Със собствени средства за 240 000 лв. без ДДС е подменено цялостно осветлението на Тулово, с което селото вече е второто след общинския център Мъглиж с осветление, отговарящо на стандартите на 21 век. В момента тече процедура за избор на изпълнител за цялостно осветление и на селата Дъбово и Юлиево на стойност 240 000 лв. без ДДС.

Проектът за бюджет на Община Мъглиж ни дава повод за гордост – каза Душо Гавазов.

Чрез целева държавна субсидия от 1,150 млн. лв. са изградени 1300 м главен водопровод в Ягода с цялостно асфалтиране на улицата, а с 341 000 лв. собствени средства са възстановени и прилежащите бордюри и тротоари.

Друг проект е дал възможност след изградените 12 км водопроводна мрежа в с. Тулово по програмата за развитие на селските райони, да бъдат създадени още 3,7 км водопроводна мрежа за 770 000 лв. През 2019 г. Тулово се очаква да стане първото населено място в община Мъглиж, което ще има на 100% изградена водопроводна мрежа.

22 млн. лв. инвестиции влязоха в община Мъглиж по оперативните програми в предишния мандат. 13-14 млн. от тях са по Програмата за развитие на селските райони. Но поради неработещи наредби в Държавен фонд “Земеделие” през текущия мандат са реализирани само 3,5-4 млн. лв. инвестиции, припомни зам.-кметът.

Лошото общо състояние на инфраструктурата в общината поради ограничавания й през годините бюджет, с улици и пътища, строени преди половин век, е пречка за идването на очакваните общо около 30 млн. лв. частни инвестиции от страна на трима-четирима сериозни инвеститори, които вече влагат средства в община Мъглиж.

Затова тъкмо инфраструктурата – улична мрежа в регулация и общинска пътна мрежа – е акцентът в новия бюджет за 2019 г. на Община Мъглиж. С 54 200 лв. е увеличена общата изравнителна субсидия за общината. Предвидени са и средства за недопускане на изоставане на заплатите на служителите в т.нар. местни дейности на Общината, в сравнение със заплатите на заетите в т.нар. държавни дейности, за които е обещано субсидирано от държавата увеличение. Със 701 000 лв. се увеличава общинският бюджет и в сферата на образованието. Само 1% от него обаче отива за материално-техническа база. 26% са за текущи разходи по дейността на училищата и детските градини, а останалите 73% са за заплати. Това прави незначително цялостното увеличение на общинския бюджет.

“Мечтата ми е да съм зам.-кмет на община, допустим бенефициент по ОП “Региони в растеж”, която дава много средства на общините – каза по този повод Душо Гавазов. В Мъглиж единственият донор на финансови средства е ДФ “Земеделие”, като образователната инфраструктура е изключително слабо застъпена. “Изправени сме пред мисълта да изкараме учениците на горско училище, за да ги обучаваме 6 месеца в годината по поляните. Лансирайте тази идея! Дал поне Господ природа при нас” – помоли полу на шега, полусериозно медиите зам.-кметът. Две детски градини вече са затворени – в Тулово и Зимница, като децата са пребазирани съответно в детските заведения в Мъглиж и Ветрен.

За банския комплекс в Ягода стана ясно, че е налице съгласуван проект, минал на експертен съвет, и се чака целева субсидия от държавата в размер на 2.08 милиона лева за цялостната му реконструкция и за вертикална планировка на прилежащата площ от 5,5 дка около банския комплекс.

На въпрос как биха повлияли евентуални предсрочни парламентарни избори върху развитието на Община Мъглиж, ръководството й бе категорично, че идването на служебен кабинет, в който министерствата по правило са напълно бездейни, ще й донесе нулево развитие.
#

nov

бутони за споделяне


echo
Copyright © 2019 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн