Младежки проект „Карта на толерантността” завършват в Стара Загора

STZAGORA.NET
*
46495686_2082469968731872_6390515800024809472_nОткрита дискусия на тема ”Толерантността – същност и измерения” ще проведат участниците в Клуб „Дебати” с ръководител Станка Стойчева към Центъра за подкрепа за личностно развитие на Община Стара Загора.

Това е и заключително заседание по проекта „Карта на толерантността“. Дискусията ще бъде на 27.11.2018 година от 19.30 часа в залата на Младежки дом.

В продължение на два месеца в изпълнение на проекта младежите проведоха обучения, дебати, творчески работилници. Обсъждани са теми свързани с разбиране и осмисляне същността на толерантността като ценност, както и за мястото и присъствието на бежанците и мигрантите в нашето общество и вникване в проблемите на тази социална общност. Младите хора са стимулирани да търсят ефективни и надеждни подходи за приемането им от местните общности и за оказване на подкрепа.

Проектът „Карта на толерантността” се осъществява с подкрепата на Обществен дарителски фонд чрез Глобален фонд на обществените фондации.
#vikknov

бутони към социални мрежи


echo
Copyright © 2020 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн