АПСК продава на търг три недвижими имота в Стара Загора

STZAGORA.NET
*
APSKАгенцията за приватизация и следприватизационен контрол обяви публични търгове с явно наддаване за продажбата три поземлени имота – частна държавна собственост в Стара Загора

На 3 декември 2018 г. от 11.00 часа ще е търгът за продажбата на недвижим имот – частна държавна собственост с площ 1437 кв. м, намиращ се в кв. „Три чучура-север“ гр. Стара Загора.

Началната тръжна цена, на която ще стартира наддаването за имота, е 160 000 лева (без вкл. ДДС), а стъпката на наддаване – 10 000 лева (без вкл. ДДС),. Депозитът за участие е в размер на 20 000 лева (без вкл. ДДС).

Цената на тръжната документация е 500 лева и може да бъде закупена в срок до 26 ноември 2018 г. в стая 414 на АПСК.

Имотът разположен в източната част на кв. „Три чучура-север“, с лице на ул. „Никола Икономов“, срещу бл. 80. Представлява празен, незастроен терен. Кварталът е застроен предимно с панелни блокове. Имотът попада в урбанизирана територия с изградена инженерна инфраструктура. Достъпът се осъществява чрез път с трайна настилка..

* * *

На 6 декември 2018 г. от 11.00 часа ще е търгът за продажбата на недвижим имот – частна държавна собственост с площ 16 627 кв. м, намиращ се на ул. „Старозагорска“, с. Старозагорски бани, общ. Стара Загора.

Началната тръжна цена, на която ще стартира наддаването за имота, е 765 000 лева (без вкл. ДДС), а стъпката на наддаване – 20 000 лева (без вкл. ДДС). Депозитът за участие е в размер на 100 000 лева (без вкл. ДДС).

Цената на тръжната документация е 500 лева и може да бъде закупена в срок до 3 декември 2018 г. в стая 414 на АПСК.

Имотът се намира в най-източната част на с. Старозагорски бани, срещу пансион „Люляк“. Разположен е в урбанизирана територия с изградена инженерна инфраструктура. Достъпът се осъществява чрез път с трайна настилка, главен път  гр. Стара Загора – с. Старозагорски бани. Населеното място е известно с минералните си извори и с едноименния национален курортен комплекс Старозагорски минерални бани.

* * *

На 3 декември 2018 г. от 14.00 часа ще е търгът за продажбата на недвижим имот, частна държавна собственост – поземлен имот с площ 91,105 дка в землището на с. Верен, общ. Братя Даскалови, обл. Стара Загора.

Началната тръжна цена, на която ще стартира наддаването за имота, е 345 000 лева (без вкл. ДДС), а стъпката на наддаване – 20 000 лева (без вкл. ДДС),. Депозитът за участие е в размер на 60 000 лева (без вкл. ДДС).

Цената на тръжната документация е 500 лева и може да бъде закупена в срок до 30 ноември 2018г. в стая 414 на АПСК.

Имотът представлява бивше селскостопанско летище, което през последните години не се ползва по предназначение. Имотът е разположен извън урбанизирана територия и достъпът до него се осъществява чрез път без трайна настилка.

До участие в търга не се допускат: консорциуми, офшорни дружества;  лица, които имат просрочени публични задължения към българската държава; лица, които са в ликвидация; лица, обявени в несъстоятелност или са в производство за обявяване в несъстоятелност; както и лица, осъдени за банкрут.

Агенция за приватизация и следприватизационен контрол
София 1000, България
ул. “Врабча” № 23
press@priv.government.bg
Работно време на администрацията:
от понеделник до петък:
9.00 – 17.30 часа
#

viknoeбутон за споделяне


echo
Copyright © 2019 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн