Радостин Танев, народен представител от ГЕРБ – Стара Загора: Нови обстоятелства налагат преразглеждане на казуса с кариерата в региона

STZAGORA.NET
*

Радостин Танев на среща с  инициативния комитет в с. Братя Кунчеви

Радостин Танев на среща с
инициативния комитет в с. Братя Кунчеви

Ще бъде извършена повторна оценка относно наличието на нови обстоятелства, касаещи пряко изграждането на кариера за добив на варовици и доломити от находище „Кереч Търла“, в землището на селата Едрево, Братя Кунчеви и Оряховица. Това става ясно от отговора на министъра на околната среда и водите Нено Димов на питане, отправено на народния представител от ГЕРБ Радостин Танев. „На практика процедурата по предоставяне на концесия за добив на подземни богатства в региона ще бъде преразгледана. Ще продължа активната работа по въпроса и ще настоявам отговорните институции – Министерствата на енергетиката, на околната среда и водите, Басейнова дирекция, РИОСВ да решат казуса в кратки срокове, в интерес на жителите“, категоричен е Радостин Танев.

Относно настъпилите нови обстоятелства, в отговора на министър Нено Димов се казва, че през месец август 2018 г. в Басейнова дирекция “Източнобеломорски район” – Пловдив е внесен проект за учредяване на санитарно охранителна зона на изворна вода „Малък Солуджак“ за водоснабдяване на с. Едрево, община Николаево, вследствие на което е извършена проверка. Констатирано е, че водоснабдяването на с. Едрево се извършва от три каптирани естествени извора в землището на селото, водата от които се насочва към обща водовземна шахта. Каптажите се намират в района на концесионната площ. Предвид това, че характеристиката на терена е делувиални песъчливи глини с дебелина 1,5 м, а съгласно процедираното инвестиционно предложение находището ще се разработва по открит способ с прилагане на пробивно-взривни работи, от компетентния орган ще бъде извършена оценка относно наличие на нови обстоятелства по смисъла на чл.99, т.2 от Административнопроцесуалния кодекс.

„МОСВ ще информира за стартирането на новата процедура Министерството на енергетиката, където в момента се разглежда въпросът дали е изпълнен концесионния договор. Министерството на енергетиката следва да изчака ново произнасяне на МОСВ по казуса“, категоричен е Радостин Танев.
562156756215672
#


социални бутони


echo
Copyright © 2020 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн