650 първокласници тръгват на училище в община Казанлък

STZAGORA.NET
*
School_sОбщо над 7800 ученици, в това число 650 първокласници тръгват на училище в община Казанлък в началото на 2018/2019 учебна година. В пет училища учениците ще бъдат посрещнати в напълно обновени сгради. По проект „Обновяване на образователната инфраструктура в община Казанлък“ (Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020) бяха извършени ремонтните дейности в ОУ “Свети Паисий Хилендарски” – с. Хаджидимитрово, ОУ “Д-р Петър Берон” – Овощник, ОУ “Свети Климент Охридски” – град Крън, ОУ „Свети Свети Кирил и Методий“ – с. Ръжена и в ОУ „Свети Свети Кирил и Методий“ – град Шипка. Общата стойност на проекта е в размер на 9,5 млн. лв. Освен петте училища, реконструирани и три детски градини в казанлъшкия квартал “Изток“. В резултат на строително-монтажните работи са въведени мерки за енергийна ефективност, ремонтирани и изградени са водопровод и канализационни инсталации, извършени са газификация и свързване с градската газоразпределителна мрежа, монтирано е ново оборудване и са осигурени мерки за достъпна среда.

Във всички училища и детски градини на община Казанлък учебният процес е обезпечен с квалифицирани преподаватели, осигурени са необходимите учебници и учебни помагала.
#

viknoeсподеляне в социални мрежи


echo
Copyright © 2019 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн