Живко Тодоров: Гледаме години напред за развитието на Стара Загора

STZAGORA.NET
*
Подготвя се ПУП-ът на Индустриална зона “Загоре”. След приемането му ще се определят конкретните терени за инвестиции
*
IMG_6367IMG_6352 (1)Стара Загора е градът с най-ниски данъци и такси в сравнение с другите големи градове, което е важно за всички, които идват и правят бизнес в Стара Загора – сподели кметът Живко Тодоров на провеждащата се в момента среща-дискусия на бизнеса в петзвездния Парк-хотел “Стара Загора”, организирана от в. “Капитал”. “Не можем да правим сравнение със София и Пловдив, където данъците са доста по-високи – каза кметът. – С това ние целим да подпомогнем бизнеса да спести пари, които могат да бъдат насочени към производството и в инвестиции” – допълни Живко Тодоров. Той не пропусна да отбележи, че Стара Загора е на второ място в страната по размер на средната работна заплата, има и ниска безработица. Регионът е наситен с бизнес, тук е и минно-енергийния комплекс “Марица-изток”, който понастоящем е изправен пред предизвикателства, свързани с новите европейски регулации по отношение на емисиите. Същевременно тук се работи за създаването на новата

“Спецификата на региона е такава, че ние трябва да привличаме работна ръка или отвън, или да повишим конкуренцията за нея вътре, което би довело и до повишаване на работната заплата – каза още кметът. – Това означава, че ние не можем да търсим инвеститори, които правят големи производства с ниско заплащане, каквито има много в България. Затова в нашата индустриална зона, която разработваме в момента, ние търсим производство с висока добавена стойност, с висококвалифицирани специалисти и по-високо заплащане. Това ще подобри качеството на трудовия пазар в Стара Загора.”

Доста компании са проявили интерес към участие в Индустриална зона “Загора”, по думите на Живко Тодоров. С пет от тях разговорите са в напреднала фаза. Очаква се влизането и гласуването на подготвящия се в момента Подробен устройствен план на зоната на сесия на Общинския съвет в Стара Загора, за да се определят конкретните терени за инвестиции на отделните бизнеси в нея. Изграден е добър модел на управление на Индустриалната зона, в чийто мениджмънт влизат експерти, неангажирани политически. Успоредно с това върви процес на ускорено въвеждане на дуално обучение в старозагорските гимназии, за да се осигури наличието на адекватно подготвени млади кадри.

„За нас основна цел е да напълним индустриална зона „Загоре“ с бизнес и да дадем начало на разширяването й, защото това, което се случва в комплекса „Марица-изток“ ни кара да мислим за 30 години напред“, обобщи Живко Тодоров.

Той съобщи още, че Община Стара Загора ще търси финансиране от Фонд на фондовете (ФМФИБ) за реконструкция на т.нар. Руски пазар в града, вече има готов проект и инвестицията ще се връща във времето в общината. „Аз смятам, че общините харчат много по-добре, отколкото някои държавни органи. Те са много по-добре контролирани от Общинския съвет, медиите“, каза той. По думите му болницата има тричленен борд, и се харчи годишен бюджет, много по-голям от този на някои общини, а в общинските съвети има различни политически партии, които следят как се изразходва всеки лев, както и медиите.

По въпроса за публично-частното партньорство, което се разискваше по време на дискусията, Тодоров поясни, че са малко примерите за успешно такова партньорство, защото законодателството е пречка – инвеститорите искат облекчения, а държавата силно ограничава общините да ги дават. „Законодателството не позволява творчество и конкуренция. Необходима е регионална политика, която наистина да е насочена към регионите“, категоричен бе кметът. Той даде пример с това, че сега младите специалисти се насочват към София или в чужбина. „Трябва да се направи конкретна стратегия, законодателство, което позволява творчество. Да се води по-целенасочена регионална политика, която да спре процеса на изтегляне на хора“, обясни кметът. Задължителна, по думите му, е и реформата във висшето и в професионалното образование.

На срещата стана ясно още, че бизнесът в Стара Загора работи отговорно и Общината помага много. В момента индустриалната зона има 115 дка, но има подготовка за още 110 дка. Там обаче няма да се допускат фирми, чието производство замърсява околната среда.

По време на дискусията участниците във форума разискваха и проблемите, свързани с инвестициите, създаването на нови фирми, комуникацията с бизнеса, технологиите и новите индустрии в Стара Загора, както и потенциала на земеделието в региона.

Акцентите в дискусията по време на първата сесия – “Стара Загора като индустриален хъб”, бяха следните:
* Индустриите, от които Стара Загора има необходимост;
* Развитие на нови индустриални зони;
* Какви инвестиции се планират през следващата година;
* Комуникации с бизнеса – работещи модели и насоки за необходими промени;
* Бъдещето за енергетиката и ефектът за региона.

Следобедната сесия бе посветена на бизнес-климата, привличането и задържането на хора в града:
* Качеството на живот и ролята на бизнеса в повишаването му;
* Технологиите и новите индустрии в Стара Загора;
* Потенциалът на земеделието в региона.
#

viknoeбутони за споделяне


echo
Copyright © 2019 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн